Ældre på plejecentre og i egen bolig er tilfredse med hjælpen

31-12-2015

Mere end 8 ud af 10 ældre, der bor på plejehjem eller i plejebolig, er tilfredse med den hjælp, de får. Tilfredsheden er også høj blandt ældre, der modtager hjemmehjælp i egen bolig. Det viser en ny undersøgelse, som Sundheds- og Ældreministeriet og KL offentliggør i dag.

Hvor tilfredse er ældre, som modtager hjælp til praktiske gøremål og personlig pleje? Det giver en ny brugertilfredshedsundersøgelse, som Epinion har udarbejdet for Sundheds- og Ældreministeriet og KL, svar på.

Undersøgelsen viser overordnet set, at langt hovedparten af de ældre er tilfredse med den hjælp, de får. Og det gælder uanset, om de bor i egen bolig og modtager hjemmehjælp eller bor på plejehjem.

85 procent af de adspurgte beboere på plejecentre svarer, at de enten er 'meget tilfredse' eller 'tilfredse' med den praktiske hjælp, og 86 procent er tilsvarende tilfredse med den personlige pleje.

Samme tendens ses blandt ældre, som modtager hjælp i egen bolig. Her svarer henholdsvis 83 og 88 procent, at de er 'meget tilfredse' eller 'tilfredse' med den praktiske hjælp og den personlige pleje.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde er glad for, at så mange ældre udtrykker tilfredshed med den hjælp, de får af hjemmehjælpen eller personalet på plejecentrene.Hun udtaler:

De ældre skal have en værdig pleje, og jeg er glad for, at langt de fleste af dem, som får hjælp til indkøb, rengøring eller bad, er tilfredse med den hjælp, som deres hjemmehjælp eller sundhedspersonalet på plejehjemmene giver. Men selvom de ældre generelt er tilfredse med den hjælp, de får, så er der også plads til forbedringer. Og derfor har vi sat 1 mia. kr. af på finansloven varigt fra 2016 og frem til en mere værdig ældrepleje.

I KL deler man ministerens tilfredshed med undersøgelsens resultater. Her hæfter man sig bl.a. ved, at der er sket en markant stigning i plejehjembeboeres tilfredshed med støtten til selv at medvirke til daglige gøremål for at være mere selvhjulpne. Henholdsvis 91 og 84 procent af de adspurgte er tilfredse med personalets støtte hertil i forhold til den personlige pleje og praktiske gøremål. 

Borgmester Thomas Adelskov, formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg siger:

Kommunernes indsats for at understøtte de svageste ældre borgere i at bruge deres færdigheder bedst muligt, ser ud til at have båret frugt. Det er glædeligt, for det har stor betydning for den ældres livskvalitet.

Læs 'Brugerundersøgelse om hjemmehjælp i eget hjem og i plejebolig/plejehjem' 
 
Undersøgelsen baserer sig på svar fra 2.286 ældre over 67 år, som modtager praktisk hjælp eller personlig pleje. Det er 6. gang, at undersøgelsen er blevet gennemført. 

Fakta om brugertilfredshedsundersøgelsen 2015


Undersøgelsen viser bl.a. følgende: 

 • Tilfredshed med kvalitet af hjælpen
  85 pct. af beboerne på plejehjem/plejecentre er tilfredse med den praktiske hjælp, men 86 pct. er tilfredse med den personlige pleje. For ældre i egen bolig er det 83 pct., der er tilfredse med den praktiske hjælp, men 88 pct. er tilfredse med den personlige pleje.
   
 • Tilfredshed med hjælpens ensartethed
  Blandt beboere plejehjem/plejecentre svarer 77 og 78 pct., at de er tilfredse med den praktiske hjælps og personlige plejes ensartethed. Blandt ældre i egen bolig er det 75 og 78 pct.
   
  85 pct. af plejehjemsboerne erklærer sig tilfredse med overholdelsen af aftalte tidspunkter for den praktiske hjælp. For hjemmehjælpsmodtagerne er det 83 pct.
    
 • Tilfredshed med antal forskellige hjælpere
  75 og 72 pct. af beboerne på plejehjem/plejecentre er tilfredse med antallet af hjælpere til praktisk hjælp og personlig pleje. Blandt hjemmehjælpsmodtagere er det 71 pct. og 65 pct.
    
 • Tilfredshed med rehabilitering
  Tilfredsheden blandt de ældre på plejehjem/plejebolig med støtten til at være selvhjulpen med personlig pleje og praktiske gøremål er stigende. Hele 91 pct. er tilfredse med støtten til personlig pleje, mens 84 pct. er tilfredse med støtten til praktisk hjælp. For ældre i egen bolig er det henholdsvis 75 og 71 pct. 
   
 • Kendskab til ordningen om frit valg af leverandør af ældrepleje
  70 pct. af hjemmehjælpsmodtagerne kender frit valg-ordningen, og af dem mener 70 pct. at ordningen er vigtig.
   
 • Kendskab til ordningen om fleksibel hjemmehjælp
  28 pct. kender til ordningen med fleksibel hjemmehjælp, og heraf mener 81 pct., at den er vigtig.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet