Ny aftale om loft på apotekernes indtjening

23-12-2015

Sundhedsminister Sophie Løhde og Danmarks Apotekerforenings formand Anne Kahns har indgået en ny aftale, der fastlægger rammerne for apotekernes samlede avance i 2016 og 2017.

Hvert andet år indgår sundhedsministeren og Danmarks Apotekerforening en aftale, som sætter et loft over, hvor meget apotekerne må tjene. Parterne er nu nået til enighed om en ny aftale, der sætter de øvre rammer for apotekernes indtjening – den samlede avance – for de næste to år.

Som del af aftalen for 2016 og 2017 er der indregnet en effektiviseringsgevinst på 2 procent årligt, hvilket svarer til effektiviseringskravet i det øvrige sundhedsvæsen. Sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Jeg er tilfreds med den aftale, vi har fået på plads, fordi den ikke alene sætter de økonomiske rammer for apotekerne de kommende år og dermed sikrer lavere priser på medicin til borgerne, men også indeholder nogle nye initiativer, der vil komme borgerne til gode. Blandt andet har vi aftalt, at apotekerne også skal tage det Fælles Medicinkort i brug.

Det Fælles Medicinkort er et elektronisk program, der indeholder oplysninger om den enkelte borgers aktuelle medicinering. Programmet bruges i dag på sygehuse, blandt praktiserende læger og i kommunerne, og gør det muligt at dele oplysninger om medicinering på tværs af sundhedsvæsenet. Sophie Løhde udtaler:

Apotekerne er en del af det samlede sundhedsvæsen. Derfor er det helt oplagt, at apotekerne også skal være en del af det Fælles Medicinkort. Det er et effektivt redskab i forhold til at sikre patientsikkerheden og til at give effektive og smidige arbejdsgange for de ansatte i sundhedsvæsenet.


Med aftalen er parterne desuden blevet enige om, at der i 2016 skal igangsættes et forsøg, hvor en gruppe borgere over 65 år, som bruger flere end 5 slags medicin, får tilbudt en gratis medicingennemgang. 

Læs 'Bruttoavanceaftale 2016-2017' 

 
Fakta om apotekernes bruttoavance

  • Forbrugerprisen på medicin, der sælges via apotekerne, fastsættes på baggrund af apotekernes indkøbspris og apoteksavancen.
     
  • Indkøbsprisen fastsættes af importører og producenter og anmeldes til Lægemiddelstyrelsen, mens apotekernes samlede avance forhandles hvert andet år mellem sundhedsministeren og Apotekerforeningen.
     
  • Aftalen om apotekernes samlede avance sikrer et loft over apotekernes avance og skal dermed medvirke til lave priser på medicin, men aftalen er også en ramme for en vis indtjening for apotekerne.   

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet