Nye kvartalstal for udredning i psykiatrien

11-12-2015

Størstedelen af patienterne i sygehuspsykiatrien blev i 3. kvartal 2015 udredt inden for 30 dage. Men der er plads til forbedring. Det viser nye tal, som Statens Serum Institut offentliggør i dag.

Det tog i gennemsnit 50 dage at stille en diagnose i børne- og ungdomspsykiatrien i 3. kvartal 2015. I voksenpsykiatrien lå gennemsnittet på 32 dage. Det er altså ikke alle patienter, der bliver udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt, som de ellers fik ret til fra 1. september 2015. Hvis ikke det er fagligt muligt at afslutte udredningen inden for fristen, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.
 
Ifølge de nye kvartalstal for udredning i psykiatrien var det 86 pct. af de henviste patienter i voksenpsykiatrien i 3. kvartal 2015, der blev udredt inden for 30 dage. I børne- og ungdomspsykiatrien var det ca. 70 pct.
 
Tallene ser dermed dårligere ud end tallene for 1. og 2. kvartal, men de skal dog læses med forsigtighed. Fra 1. september blev udredningsretten inden for psykiatrien forkortet fra 60 til 30 dage og dermed endeligt ligestillet med udredningsretten for somatikken. Og monitoreringen indeholder således en blanding af patienter med ret til udredning inden for en frist på 60 dage og patienter med ret til udredning inden for en frist på 30 dage.
 
Desuden er det stadig en forholdsvist ny monitoreringsmodel, og derfor er der fortsat udfordringer i forhold til at få registreret nok forløb i regionerne.
 
Hent udredningstallene på www.esundhed.dk

Fakta: Så mange patienter udredes til tiden i psykiatrien

 • Der er for 3. kvartal 2015 registreret 6.754 udredningsforløb i monitoreringen af udredningsretten. Heraf 2.617 forløb i børne- og ungdomspsykiatrien og 4.137 forløb i voksenpsykiatrien.
    
 • Ca. 70 pct. af de registrerede patienter i børne- og ungdomspsykiatrien udredes inden for fristen, mens 86 pct. af de registrerede voksne patienter i psykiatrien udredes inden for fristen.
   
 • Gennemsnitlig varighed af udredningsforløb er 50 dage og 32 dage i hhv. børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien.
   
 • Ca. 81 pct. af de udleverede planer i børne- og ungdomspsykiatrien er givet rettidigt.
   
 • Ca. 89 pct. af de udleverede planer i voksenpsykiatrien er givet rettidigt.
 • Tallene for 3. kvartal dækker over en udredningsret på både 60 dage (fra 1. juli-31. aug. 2015) og 30 dage (gældende fra 1. sep. 2015). Det gør tallene mindre tolkningsvenlige, når det kommer til regionernes efterlevelse af udredningsretten.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet