Sundhedsminister vil hjælpe demente sygehuspatienter med GPS

26-02-2015

I dag skal sundhedsminister Nick Hækkerup og partiernes sundhedsordførere drøfte, om det skal være muligt at udstyre demente sygehuspatienter med GPS. Inden mødet erklærer ministeren sig parat til at ændre sundhedsloven, hvis der er et ønske og behov for det.

Skal demente sygehuspatienter påføres en GPS, når de indlagt på syghuset til behandling?

Netop det spørgsmål skal diskuteres i dag på et etisk møde, som sundhedsministeren har inviteret sundhedsordførerne til. Der har nemlig været tilfælde, hvor demente patienter på egen hånd har forladt sygehusene, uden det har været muligt for sundhedspersonalet og de pårørende at vide, hvor de er gået hen.

På den baggrund har blandt andre Hvidovre Hospital og Alzheimerforeningen foreslået, at demente, der er indlagt på sygehusene, udstyres med GPS eller anden form for teknologi, der gør det muligt at finde patienter, som har forladt sygehusafdelingerne. Og sundhedsministeren er umiddelbart parat til at ændre sundhedsloven, så det bliver muligt: 

Det er klart, at der er mange etiske overvejelser på det her område, og derfor er det vigtigt, at vi får det diskuteret ordentligt, inden vi eventuelt beslutter at ændre sundhedsloven.

Nick Hækkerup fortsætter:

Vi må erkende, at demente patienter kan være til fare for sig selv, hvis ikke man kan finde dem, når de er blevet væk. Derfor har jeg inviteret sundhedsordførerne til at diskutere det her, for det er vigtigt, at vi i fællesskab kan finde frem til den bedste løsning.

Indenfor sundhedsvæsenet er der ikke hjemmel til at udstyre patienter på sygehuse med GPS på nuværende tidspunkt. Det er derimod ifølge serviceloven tilladt at udstyre demente med GPS på bosteder og dagtilbud, hvis kommunen mener, der er en risiko for, at den enkelte udsætter sig selv eller andre for fare.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet