175 millioner kroner til hurtigere diagnose og behandling af kræftpatienter

19-01-2015

Omkring 12.000 kræftpatienter venter hvert år for lang tid på behandling, fordi de falder uden for de eksisterende behandlingstilbud. Nu får de praktiserende læger og sygehusene bedre muligheder for hurtigere at udrede og behandle netop disse patienter.

Når du går op til din praktiserende læge med symptomer på kræft, skal du fremover langt hurtigere komme ind på sygehuset og blive udredt, end hvad tilfældet er i dag. Alt for mange patienter med uklare symptomer venter nemlig for længe på behandling, fordi det er vanskeligt for den praktiserende læge at henvise til den rette behandling.

Regeringen vil derfor i år bruge 175 millioner kroner til dels at styrke praksissektoren, så de praktiserende læger får bedre redskaber til at henvise patienterne direkte til diagnostiske undersøgelser på sygehusene, og dels til at sygehusene kan øge deres kapacitet, så de kan udrede og behandle flere patienter. Målet er, at flere danskere overlever en kræftsygdom, siger sundhedsministeren.

Nick Hækkerup siger:

For mennesker ramt af kræft kan hurtig udredning og behandling betyde forskellen mellem liv og død. Derfor er det godt, at de praktiserende læger og sygehusene nu og de næste år frem får bedre muligheder for hurtigere og bedre at kunne tage sig af de patienter, der har uklare sygdomssymptomer, som kan være kræft. Det kommer til at redde liv.

Pengene betyder blandt andet, at de praktiserende læger får mere vejledning, faglig sparring og ekstra uddannelse i at opspore kræft. Og for sygehusene betyder det øget ressourcer til eksempelvis at kunne lave flere scanninger og ultralydsundersøgelser.

Vejle Sygehus viser vejen

Vejle Sygehus er et af de sygehuse, hvor man har positive erfaringer med, at praktiserende læger henviser patienter direkte til undersøgelser. Sundhedsministeren besøger i dag sygehuset for med egne øjne at se, hvad det er, de er så gode til i Vejle.

Nick Hækkerup siger:

I Vejle kan de praktiserende læger hurtigt sende patienter til undersøgelser på sygehuset, og det skal vi lære af, så mange flere kræftpatienter rundt om i landet bliver opsporet i tide og kommer i behandling.

Samarbejdet mellem de praktiserende læger og sygehuset har betydet en styrket kræftbehandling, fordi patienter hurtigt bliver udredt og eventuelt behandlet. Fra patienten møder op hos sin praktiserende læge, vil der nemlig ofte kun gå timer, før patienten er undersøgt på sygehuset. Og det betyder, at den praktiserende læge inden for et par dage kan sende patienten videre i et egentligt udredningsforløb, hvis der er behov for det.

Vejle Sygehus har fungeret som specialsygehus for kræftbehandlingen i Region Syddanmark siden 2008 og kalder sig patienternes kræftsygehus. For dem handler det om at sætte patienten i centrum ved at give dem hurtig og effektiv behandling.

Fakta: Hurtigere diagnose af kræftpatienter

  • Kræft skal diagnosticeres hurtigere hos patienter med uklare kræftsymptomer.
  • Ifølge Kræftens Bekæmpelse skal cirka 12.000 patienter hvert år opspores og behandles via andre initiativer end eksempelvis de eksisterende kræftpakker. Ofte betyder det, at de venter for længe på den rette kræftbehandling.
  • I 2015 har regeringen afsat 135 millioner kroner til øget kapacitet til udredning og behandlinger og 40 millioner kroner til bedre redskaber i almen praksis til hurtigere at opdage kræft.

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet