Kræftpatienter får styrket deres behandlingsrettigheder

20-01-2015

Patienter, der kan have livmoderhalskræft, får fremover styrket deres behandlingsrettigheder. I en revideret bekendtgørelse præciseres det, at de i lighed med andre kræftpatienter i alle tilfælde skal tilbydes yderligere undersøgelse inden for 14 dage, fra mistanken om kræft opstår.

Sundhedsministeriet har sendt et udkast til en ny bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme i høring.

I den reviderede bekendtgørelse præciseres det, at der i alle tilfælde, hvor der er mistanke om kræft, gælder en frist på 14 dage fra henvisning til forundersøgelse på et sygehus.

"Vi ved, at tid spiller en afgørende rolle for kræftpatienters muligheder for at blive raske. Derfor skal vi være helt sikre på, at alle kvinder, som kan have livmoderkræft, hurtigt bliver indkaldt til undersøgelser på sygehusene og kommer i behandling ligesom alle andre kræftpatienter", siger sundhedsminister Nick Hækkerup om baggrunden for, at der lægges op til at ændre bekendtgørelsen.

Ifølge reglerne om maksimale ventetider for livstruende kræftsygdomme skal regionerne tilbyde patienter at blive undersøgt på et sygehus senest to uger efter, sygehuset har modtaget en henvisning fra lægen.

I den gældende bekendtgørelse på området er der imidlertid en særbestemmelse, som betyder, at der gælder andre regler for patienter, hvor der er mistanke om livmoderhalskræft. For de patienter træder retten til forundersøgelse på sygehuset inden for 14 dage nemlig først i kraft fra det tidspunkt, hvor en speciallæge i patologi henviser patienten på baggrund af prøvesvar.

Regionerne er således i dag formelt set ikke forpligtet til hurtigt at indkalde patienter, hvor der er mistanke om livmoderhalskræft, men som endnu ikke har fået stillet en diagnose ved en speciallæge i patologi.

Fakta om livmoderhalskræft

Hvert år får omkring 370 danskere konstateret livmoderhalskræft, og ca. 100 kvinder dør årligt af sygdommen.

68 procent af de kvinder, som får livmoderhalskræft, er i live fem år efter, de har fået diagnosen.

Kvinder, der får konstateret celleforandringer, som kan udvikle sig til livmoderhalskræft, får i nogle tilfælde tilbudt en keglesnitsoperation. Ca. 6.000 kvinder får årligt foretaget denne operation, der kan forhindre, at de udvikler kræft.

 

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet