Dokumentation stjæler tid fra sygehuspersonale

22-05-2015

Sygehuspersonale på tværs af landets fem regioner oplever, at kvalitetsstyring og dokumentationskrav fylder for meget i hverdagen. Det tager tid fra patienterne og er en barriere for faglige prioriteringer og hensyn til den enkelte patients behov.

KORAs undersøgelse af arbejdsgange på fem hospitalsafdelinger viser, at det samlede registrerings- og dokumentationsarbejde på hospitalsområdet er uhensigtsmæssigt højt.

De senere års arbejde med kvalitetsstyring på hospitalerne har bidraget til at systematisere og professionalisere kvalitetsarbejdet. Det betyder også, at der er kommet mere ledelsesfokus på kvalitet. Det er således ikke kvalitetsstandarderne og standardiseringen i sig selv men omfanget, som er problemet. Ude på afdelingerne er der opstået et såkaldt ”implementeringsoverload”, hvor den samlede mængde af tiltag, der skal implementeres i hverdagen, udgør en stor udfordring. 

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger:

Undersøgelsen viser, hvor vigtigt det er, at vi kommer væk fra dokumentation for dokumentationens skyld, hvor medarbejderne oplever, at de bliver målt på, om de har sat de rigtige krydser i et skema, fremfor om de har løst opgaven til gavn for patienten. Unødig dokumentation må ikke stjæle tid fra sygehuspersonalets tid med patienterne.

- Morten Østergaard

Regeringen lancerede i april 2015 ”Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015-2018”, som sætter retningen for den fremadrettede kvalitetsstyring på sundhedsområdet. KORAs anbefalinger vil indgå i den løbende implementering heraf. Det indgår blandt andet i kvalitetsprogrammet, at akkrediteringen efter Den Danske Kvalitetsmodel udfases på offentlige sygehuse med udgangen af 2015.

 

Fakta om KORAs undersøgelse

Undersøgelsen er lavet på opdrag af regeringen og Danske Regioner. Undersøgelsen er udført på fem forskellige hospitaler i de fem regioner. Forskerne har observeret arbejdsgangene på afdelingerne og har interviewet godt 350 medarbejdere, ledere og andre nøglepersoner i sygehusvæsenet.