Færre psykiatriske patienter spændes fast

04-05-2015

I 2014 blev færre patienter i sygehuspsykiatrien fastspændt sammenlignet med de foregående år. Det viser nye årstal, som Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag.

Som psykiatrisk patient kan det være meget grænseoverskridende at blive spændt fast med bælter og remme mod sin vilje. Regeringen har derfor fastsat et mål om, at brugen af bæltefikseringer i psykiatrien skal halveres frem mod 2020.

Og nye årstal tyder på, at signalet fra ministerkontorerne allerede har haft en vis effekt. Tallene viser i hvert fald, at andelen af indlagte psykiatriske patienter, som udsættes for tvang med bælter, er faldet.

Hvor det i 2011-2013 var 7,6 procent af de indlagte patienter i sygehuspsykiatrien, der blev spændt fast med bælte, var andelen af bæltefikserede i 2014 faldet til 7 procent.

Sundhedsminister Nick Hækkerup kalder det en god nyhed, at udviklingen går i den rigtige retning:

Der er blevet talt meget om, at brugen af tvang i psykiatrien skal ned, men det har desværre haltet med at få gjort noget ved de fine intentioner. Men nu tyder det på, at færre patienter spændes fast mod deres vilje, og det er jeg selvfølgelig glad for på patienternes vegne".

Han fortsætter:

Vi er langt fra i mål. Der er tale om et mindre fald, og vi skal længere ned. Færre patienter skal udsættes for tvang, og derfor vil jeg også fremover følge udviklingen på det her område tæt.

Det største fald i andelen af patienter, som bæltefikseres er sket i Region Midtjylland, hvor der er sket et fald på 1,2 procentpoint. Derefter følger Region Nordjylland, Hovedstaden og Syddanmark med henholdsvis 0,8, 0,7 og 0,6 procentpoint. I Region Sjælland har der været en mindre stigning på 0,1 procentpoint.

Af årsrapporten, som Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag, fremgår det også, at der i flere af de regioner, hvor det er lykkedes at nedbringe antallet af bæltefikseringer, er sket en stigning i andre former for tvang. Forbruget af beroligende medicin, personlig skærmning og brugen af fastholdelse er således steget. Samtidig er der også sket en stigning af antallet af de længevarende bæltefikseringer over 48 timer.

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

Fakta om tvangstallene

Sundhedsministeren og Danske Regioner indgik i juni 2014 en aftale om et fælles mål om, at brugen af tvang i psykiatrien skal reduceres.

Konkret skal der i 2020 være sket en halvering af andelen af patienter, som tvangsfikseres, samtidig med at der også skal ske en reduktion i de øvrige former for tvang i psykiatrien. 

Målsætningen er operationaliseret ved monitorering af 15 indikatorer.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet