Flere kræftpakkeforløb gennemføres til tiden

13-05-2015

Regionerne er blevet bedre til at få kræftpatienter i pakkeforløb igennem til tiden. Det viser en ny årsrapport, som offentliggøres i dag.

Det seneste år er der sket en positiv udvikling i antallet af kræftpakkeforløb, der gennemføres inden for de tider, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det fremgår af nye tal, som Statens Serum Institut i dag lægger frem i sin årsrapport for monitoreringen af pakkeforløb på kræftområdet for 2014.

Hvor det i 2013 var 72 procent af de patienter, som blev henvist til sygehusene i et kræftpakkeforløb for at blive undersøgt og eventuelt behandlet, der kom igennem inden for standardforløbstiden, var det i 2014 77 procent.

Fra 2013 til 2014 er der altså på landsplan sket en stigning på 5 procentpoint, og sundhedsminister Nick Hækkerup er tilfreds med, at udviklingen går i den rigtige retning:

Det er rigtig godt, at flere patienter kommer igennem kræftpakkerne til tiden. For som patient er det voldsomt belastende at skulle gå rundt og være bange for, om man har en kræftsygdom. Det skaber en enorm usikkerhed hos den enkelte, der har brug for en hurtig afklaring.

Af årsrapporten fremgår også det, at der især er sket fremskridt inden for kræftpakkerne, der er målrettet patienter, som kan have hoved- og halskræft samt brystkræft. Det seneste år er andelen af patienter, der kommer igennem inden for standardforløbstiden i disse to pakkeforløb, steget med henholdsvis 23 og 12 procentpoint.

Den positive udvikling gør sig imidlertid ikke gældende for alle kræftpakkeforløb. Der er fortsat for mange patienter, som venter for lang tid.

Eksempelvis der det kun henholdsvis 27 og 35 procent af patienterne, hvor der er mistanke om, at de har enten blære- eller prostatakræft, der blev undersøgt og behandlet inden for de faglige forløbstider. Sammenlignet med 2013 er andelen af patienter, der henvises i kræftpakken for blærekraft er dermed faldet med 30 procentpoint i 2014.

Nick Hækkerup siger:

Det er bestemt ikke godt nok, at vi ser så store udsving. Det vidner om, at der fortsat er et godt stykke vej, før regionerne kan opfylde deres målsætning om, at 90 procent af alle kræftpakkeforløb skal gennemføres til tiden.

Det er anden gang, Statens Serum Institut offentliggør sin årsrapport for monitoreringen af kræftpakkeforløb.

Tallene i årsrapporten afviger fra de monitoreringstal, som offentliggøres hvert kvartal. Rapportens tal er mere valide, hvilket primært skyldes, at de meget lange forløb, der ikke når med i de kvartalsvise offentliggørelser, indgår. Alle registrerede kræftpakkeforløb, der begyndte i 2014 og blev afsluttet senest 14. april 2015 er med i årsrapporten.

Se 'Årsopgørelse 2014 – Monitorering af kræftområdet'. 

Sundhedsstyrelsen vurderer, at det er tilfredsstillende, at 77 procent af pakkeforløbene i 2014 blev gennemført inden for standardforløbstiden, men vil fortsat have fokus på de områder, hvor der er udfordringer, og følge op over for regionerne.

Læs Sundhedsstyrelsens gennemgang af tallene 'Monitorering af forløbstider på kræftområdet'.

Fakta: Andel kræftpakkeforløb gennemført inden for standardforløbstiden inden for de 10 største kræftområder i 2014

Kræfttype

Anbefalet forløbstid (antal dage)

Andel i procent behandlet inden for tidsramme i 2014 (andel i 2013) 

Ændring i procentpoint (antal forløb i 2014)


Brystkræft
(Kirurgi)

27

82 (70)

12 (3.913)

Prostatakræft
(Kirurgi)

50

35 (36)

-1 (562)

 

 

 

 

 

Tyk- og endetarmskræft
(Kirurgi)

37

80 (87)

-7 (2.993)

 

 

 

 

 

Lungekræft
(Medicin)

41

82 (76)

6 (1.674)

 

 

 

 

 

Hoved- og halskræft
(Stråle)

32

70 (47)

23 (731)

 

 

 

 

 

Modermærkekræft
(Kirurgi)

31

97 (96)

1 (2.404)

 

 

 

 

 

Kræft i blæren
(Kirurgi)

34

27 (57)

-30 (275)

 

 

 

 

 

Kræft i hjernen
(Kirurgi)

22

94 (90)

 4 (348)

 

 

 

 

 

Kræft i bygspytkirtlen
(Kirurgi)

43

81 (81)

0 (195)

 

 

 

 

 

Kræft i livmoderen
(Kirurgi)

29

70 (67)

3 (226)

 

 

 

 

 

Tabellen er baseret på SSI data fra monitoreringen af kræftpakkeforløb i 2014.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet