Kommunernes konkurrenceudsættelse stiger fortsat

22-05-2015

De seneste kommunale regnskabstal viser, at kommunernes samlede konkurrenceudsættelse igen er steget. Private aktører fik dermed også i 2014 mulighed for at blive inddraget i løsningen af en stadig større del af de kommunale serviceopgaver.

Kommunerne lægger i højere grad op til samarbejde med private leverandører, når offentlige opgaver som f.eks. pleje af ældre og rengøring af kommunale institutioner skal løses. Det viser nye tal for kommunernes konkurrenceudsættelse. I 2014 blev 26,4 procent af opgaverne konkurrenceudsat, mens tallet i 2013 var 26,0 procent.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger:

Jeg glæder mig over, at der for tredje år i træk ses en tydelig stigning i konkurrenceudsættelsen. Det viser styrken ved denne regerings fremgangsmåde, hvor vi understøtter udviklingen fremfor at gribe til tvang og sanktioner. Resultatet er, at kommunerne hele tiden bliver bedre til at anvende konkurrence som et middel til at sikre mest mulig kvalitet for skattekronerne. Forskellene kommunerne imellem viser et potentiale for, at den positive udvikling kan fortsætte. Derfor har regeringen taget en række initiativer, der understøtter samarbejdet med private aktører. Vi har bl.a. forenklet reglerne for udbud på ældreområdet og taget initiativ til en ny dansk udbudslov.

- Morten Østergaard

KL's formand, Martin Damm, udtaler:

Det er godt nyt for det offentlig-private samarbejde, at vi igen i år kan registrere en vækst i kommunernes konkurrenceudsættelse. Bevægelsen i 2014 dækker primært over en positiv stigning i konkurrenceudsættelsesgraden på social- og ældreområdet. Det kan f.eks. skyldes, at stadig flere kommuner sender driften af plejecentre i udbud. Det er meget positivt, at udviklingen fortsætter, og at nogle kommuner betræder ”nyt land”. Derved udvikler kommunerne gradvist samarbejdet til gavn for borgerne.

- Martin Damm


I nedenstående tabel ses udviklingen i den såkaldte indikator for konkurrenceudsættelse, IKU. IKU udtrykker, hvor stor en andel af de opgaver, der kan udsættes for konkurrence, kommunerne har konkurrenceudsat. Tallene er baseret på de endelige regnskaber for kommunerne samt en række indberetninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

IKU-tabel

 

De enkelte kommuners tal findes på Økonomi- og Indenrigsministeriets webside www.noegletal.dk, hvor det som noget nyt også er muligt at se kommunernes IKU fordelt på opgaveområder.