Ny evaluering: Stofindtagelsesrum har flyttet fix væk fra gaden

27-05-2015

355.000 gange har stærkt afhængige stofmisbrugere taget deres medbragte stoffer i stofindtagelsesrummene i København, Odense og Aarhus. 301 gange har en misbruger fået en overdosis, men der har ikke været dødsfald. Det viser en ny evaluering, som Sundhedsministeriet offentliggør i dag.

I 2012 gjorde regeringen det via en lovændring muligt at oprette og drive særlige lokaler, hvor stofmisbrugere over 18 år kan tage deres stoffer i hygiejniske omgivelser og under overvågning af kvalificeret personale, der kan gribe ind og hjælpe ved overdoser.

Beslutningen om at gøre det muligt for kommuner og selvejende institutioner med driftsoverenskomst med en kommune at oprette såkaldte ’stofindtagelsesrum’ affødte dengang kritik fra flere sider. Men hvad er der egentlig sket, siden lovændringen trådte i kraft, og Danmarks første stofindtagelsesrum så dagens lys i København? Det giver en ny evaluering, som Sundhedsministeriet i dag offentliggør, svar på.

Af evalueringen fremgår det bl.a., at stofindtagelsesrummene i København, Odense og Aarhus, der blev oprettet og sat i drift i henholdsvis juli og oktober 2012 samt marts, august og november 2013, bruges af ca. 4.300 stofmisbrugere. Og ved udgangen af 2014 er der registeret omkring 355.000 stofindtagelser i de fem rum. Hovedparten – ca. 94 procent – er sket i København, hvor der også er registreret flest brugere af stofindtagelsesrummene.

Langt de fleste gange har det ikke været nødvendigt for personalet at gribe ind, men det er gået galt 301 gange, hvor en stofmisbruger er blevet forgiftet af en overdosis og ikke har kunnet trække vejret. I de tilfælde har personalet sørget for, at stofmisbrugeren hurtigt fik hjælp, og ingen af overdosistilfældene har ført til dødsfald. På den baggrund konkluderes det i evalueringen, at stofindtagelsesrummene må antages at begrænse risikoen for dødsfald og skader.

Evalueringen viser også, at stofindtagelsesrummene kan motivere stofmisbrugere til at søge hjælp til stofmisbrugsbehandling. Det er ifølge kommunernes indberetninger sket 354 gange, og i evalueringen konkluderes det at være positivt i betragtning af, at mange af stofmisbrugerne har et årelangt misbrug bag sig.

Og det er ikke kun stofmisbrugerne, der har haft gavn af stofindtagelsesrummene. Også beboerne i områder, hvor stofmisbrugerne færdes og tidligere tog deres stoffer på gader, i kælderskakter og i opgange, har mærket, at der er blevet længere mellem de brugte sprøjter og kanyler. Alene på Vesterbro i København anslås det, at kanyleaffaldet er faldet med 70-80 procent siden åbningen af det første stofindtagelsesrum.   
 
Læs 'Evaluering af ordningen med stofindtagelsesrum'.

Evalueringen, der skal bruges til at tilrettelægge ordningen med stofindtagelsesrum fremadrettet, er udarbejdet af Sundhedsministeriet. En følgegruppe med deltagelse af repræsentanter for stofindtagelsesrummenes målgruppe har været inddraget i udarbejdelsen af evalueringen sammen med Justitsministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet