Regeringen: Vi skal forske mere i psykiske lidelser

04-05-2015

En ny forskningsstrategi for psykiatrien skal give viden, som kan gavne de mange mennesker, der enten har eller er i risiko for at udvikle en psykisk lidelse. Med strategien, som regeringen offentliggør i dag, følger 75 millioner kr. til forskningsprojekter.

Hvorfor udvikler nogle mennesker en psykisk lidelse? Hvorfor dør mennesker med psykiske lidelser ofte tidligere end andre? Hvordan inddrager man bedst muligt pårørende i behandlingen af mennesker med psykiske lidelser? Og hvordan nedbringer man tvang i psykiatrien?

Sådanne helt centrale spørgsmål skal en ny national forskningsstrategi skabe bedre rammer for, at vi bliver klogere på. Regeringen har derfor afsat 75 millioner kroner til forskning i psykiske lidelser. 

Strategien er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Socialstyrelsen og med tæt inddragelse af både eksperter, patienter og pårørende. Den udpeger en række forskningsområder inden for psykiatrien, som vi i dag mangler viden om for bedre at kunne forebygge psykisk sygdom og behandle mennesker med psykiske lidelser. 

Et af de områder, der gerne skal forskes mere i, er anvendelsen af tvang i psykiatrien. Sundhedsminister Nick Hækkerup håber, at forskningsstrategien kan bidrage til mere viden på området, så regeringens målsætning om, at bæltefikseringer skal halveres frem mod 2020, bliver opfyldt til gavn for patienterne:  

Som menneske og psykiatrisk patient må det kunne føles meget grænseoverskridende at blive spændt fast i seler eller remme mod sin vilje. Derfor har vi også i regeringen taget en lang række initiativer, der skal reducere brugen af tvangen i psykiatrien. Og forskningen spiller i den forbindelse en meget vigtig rolle, blandt andet fordi den kan være med til at forbedre de indsatser, der allerede er i gang rundt om i landet, og udvikle nye, så vi kan forebygge, at patienter bliver udsat for tvang.

Selv om mange danskere og deres familier er hårdt plaget af psykisk sygdom, har forskning i psykiske lidelser langt fra været prioriteret lige så højt som forskning i fysiske sygdomme. Den skævhed vil uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen have ændret på med den nye nationale forskningsstrategi og ekstra penge:

Vi ved alt for lidt om, hvorfor så mange danskere får psykiske sygdomme. For den psykisk syge og de pårørende er det en kæmpe byrde at stå med en sygdom, hvor viden og behandlingen er begrænset. Vi skal vide meget mere om, hvordan vi bedst hjælpe og behandle de familier, der plages af psykiske lidelser. Derfor er det altafgørende, at vi får forskning op i et meget højere gear end i dag. Det gør vi nu for at forhindre, forebygge og behandle psykisk sygdom.

Socialminister Manu Sareen håber, at forskningsstrategien kan bidrage til en større viden om, hvordan aktørerne på social- og sundhedsområdet kan styrke samarbejdet. På den måde kommer der større sammenhæng i indsatserne, og borgere med psykiske lidelser oplever, at de får bedre hjælp til at leve med en psykisk lidelse eller komme sig over den:  

For mange mennesker med en psykisk lidelse kan mødet med systemet være svært at overskue. Og vi skal for alt i verden undgå, at de føler sig som kastebolde. De her mennesker har brug for en sammenhængende indsats, som går på tværs af myndigheder og fagområder. Det har vi brug for viden om, hvordan vi gør bedst. Derfor er jeg glad for, at vores nye forskningsstrategi netop binder social- og sundhedsområdet sammen.

Som opfølgning på strategien vil Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Socialstyrelsen og Innovationsfonden opslå en pulje på 15 millioner kr. til forskningsprojekter inden for psykiatrien. 

Derudover har regeringen og partierne i Folketinget afsat i alt 60 millioner kr. til psykiatriforskning, som udmøntes af Innovationsfonden. 

Læs 'Forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser – en national strategi'.

Fakta om den nationale strategi for forskning til gavn for mennesker med psykiske lidelser

Regeringen nedsatte i april 2012 et psykiatriudvalg, der i en omfattende rapport kom med forslag til, hvordan indsatsen for personer med psykiske lidelser kan tilrettelægges og gennemføres bedst muligt. 

Som opfølgning på udvalgsrapporten 'En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser' præsenterede regeringen i maj 2014 en langsigtet handlingsplan for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Ét af initiativerne i handlingsplanen var en national forskningsstrategi.

Strategien skal sammen med de 75 millioner kr., der er sat af til forskning inden for psykiatrien gennem satspuljen og i Innovationsfonden, hjælpe til med, at mennesker med psykiske lidelser i højere grad tilbydes en indsats, der bygger på veldokumenterede metoder og forskning på allerhøjeste niveau. 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet