Sundhedsminister vil stramme reglerne for ambulancefirmaer

22-05-2015

Ambulancefirmaer, som hyres af eksempelvis private koncert- og sportsarrangører, skal leve op til samme regler som de firmaer, der indgår aftaler om ambulancekørsel med regionerne. Det mener sundhedsminister Nick Hækkerup, som nu vil stramme reglerne på området.

Flere arrangører af koncerter, sportsarrangementer o.l. vil gerne øge sikkerheden for deres publikum. De betaler derfor private ambulancefirmaer for at være til stede ved deres arrangementer, så en tilskadekommen tilskuer eller deltager hurtigt kan få hjælp og blive transporteret til sygehuset, hvis uheldet skulle være ude.

Men det er nok de færreste, der er klar over, at de private ambulancetjenester uden aftaler med det offentlige om ambulancekørsel ikke skal leve op til samme regler som ambulancer, der kører for regionerne.

Reglerne for bl.a. bemanding, personalets uddannelse og ambulancernes indretning og udstyr gælder således ikke for de ambulancefirmaer, der hyres af private koncertarrangører og andre, og det er problematisk, mener sundhedsminister Nick Hækkerup.

Ministeren vil derfor lukke hullet i de nuværende regler for ambulancekørsel, så der kommer til at gælde ens regler for ambulancetjenesterne:

Hvis man skal køre ambulance i Danmark, så skal der være styr på tingene. Derfor er jeg parat til at ændre reglerne, så vi stiller de samme høje krav til alle ambulancetjenester. For det er uholdbart, at vi ikke kan være sikre på, at de reddere, der kører patienterne til sygehusene, har de rette kompetencer, og at udstyret i bilerne er i orden.

Konkret vil sundhedsministeren have ændret ambulancebekendtgørelsen, så der bliver stillet samme krav til private firmaer, der kører ambulancer for festivalarrangører og andre, som til eksempelvis Falck, der har aftaler med regionerne om ambulancekørsel. Det skal sikre, at tilskadekomne er i trygge hænder, når de transporteres til sygehusene, uanset hvilket ambulancefirma der står for transporten.

Sundhedsministeren siger:

Vi har alle en forventning om, at den ambulance, der samler os op, er i orden. Vi kigger ikke på, om den er hyret af en privat eller det offentlige. Og det er jo sjældent, at de mennesker, der er kommet til skade og har brug for lægehjælp, selv afgør, om de bliver båret ind i en ambulance, der er den del af regionernes akutberedskab, eller en ambulance, som er hyret af en privat festivalarrangør eller lignende. Jeg vil derfor have ændret reglerne på området.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet