Ny evaluering: Tvangen i psykiatrien kan nedbringes

05-03-2015

Det er lykkedes at nedbringe antallet af bæltefikseringer og tvangsepisoder med remme markant på en række psykiatriske afsnit rundt om i landet. Det viser en ny evaluering af et landsdækkende projekt, som offentliggøres i dag.

Brugen af tvang i psykiatrien skal ned. Sådan har det lydt i mange år, når både politikere, sygehusledelser og sundhedspersonale har talt om, at alt for mange patienter mod deres vilje bliver spændt fast med bælter og remme eller udsat for andre tvangsforanstaltninger i psykiatrien.

Hidtil har det imidlertid knebet med at nedbringe brugen af tvang, men et landsdækkende såkaldt gennembrudsprojekt viser, at det rent faktisk er muligt at reducere brugen af bæltefikseringer og tvangsepisoder med remme. 

34 psykiatriske afsnit, der alle har deltaget i projektet, har i perioden fra juli 2012 til november 2014 reduceret antallet af bæltefikseringer og brugen af fastholdelse med remme med hele 26 og 27 procent. Det viser en ny evaluering, som CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland netop har offentliggjort.

Sundhedsminister Nick Hækkerup er begejstret for projektresultaterne, der viser, at det kan lykkes at nedbringe tvangen i psykiatrien, hvis man sætter sig for det: 

Som psykiatrisk patient kan det være utrolig grænseoverskridende og opleves meget krænkende at blive spændt fast med bælter eller remme mod sin vilje. I regeringen har vi derfor også været meget optaget af at få mindre tvang i psykiatrien, og vi har sat os som mål, at brugen af bæltefikseringer skal halveres i løbet af de kommende år.

Han fortsætter:

Derfor er jeg også rigtig godt tilfreds med, at det her projekt viser, at hvis man vil og sætter sig for det, så kan man nedbringe tvangen i psykiatrien. Nu handler det om at få spredt de gode og værdifulde erfaringer fra projektet, så vi kan holde fast i den positive udvikling til gavn for både patienter, pårørende og sundhedspersonalet på de psykiatriske afdelinger.

Ifølge evalueringen er faldet i brugen af tvang et resultat af en fokuseret indsats, hvor man på de psykiatriske afdelinger bl.a. har inddraget patienterne mere i egen behandling og hjulpet dem med at håndtere deres vrede og uro, samtidig med at man har forbedret de fysiske rammer og givet patienterne flere tilbud om at deltage i fysiske og sociale aktiviteter. Personalet har også fået styrket deres faglige kompetencer og bl.a. arbejdet med refleksion og læring om den tvang, der bruges. 

Initiativerne, der altså både har været rettet mod patienter, personale og organisationen på samme tid, har bidraget til at reducere brugen af tvang markant på de psykiatriske afdelinger. 

Læs evalueringen af det satspuljefinansierede gennembrudsprojekt 'Nedbringelse af tvang evaluering af gennembrudsprojekt'

Fakta: Det viser evalueringen af gennembrudsprojektet: 

  • Projektet blev i sat i gang på baggrund af satspuljen for sundhedsområdet 2011-2014. 
  • Alle fem regioner har søgt om og fået bevilget penge fra en pulje på 15 mio. kr.
  • Evalueringen viser bl.a. følgende:  
  • 26 procent færre bæltefikseringer og 27 procent færre tvangsepisoder med remme på de voksenpsykiatriske afsnit 
  • 11 procent reduktion i antallet af bæltefikserede patienter
  • Den samlede varighed af bæltefikseringer er faldet med 23 procent
  • Samtidig er der sket en stigning på 7 procent i anvendelsen af fastholdelser og tvangstilbageholdelser

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet