Ny pulje skal løfte handicappedes sundhed

05-03-2015

En ny pulje på 12 millioner kroner skal give handicappede på bosteder mulighed for at få et lægetjek. Også socialt sårbare med alvorlige sygdomme får med midlerne hjælp til at håndtere deres sygdomsforløb.

Mennesker med et psykisk handicap dør i gennemsnit 14,5 år tidligere end mennesker uden et handicap. Typisk dør de af kræft eller kredsløbssygdomme, blandt andet fordi de har en usund levestil, men også fordi de har vanskeligt ved at sætte ord på deres sygdomssymptomer.

Men der skal være mere lighed i sundhed, siger sundhedsministeren, og derfor bliver der nu udmøntet godt 12 millioner kroner til at opspore sygdomme hos udviklingshæmmede via lægetjek og til at støtte socialt sårbare mennesker, der har en alvorlig eller langvarig sygdom, men har vanskeligt ved at klare sig igennem deres sygdomsforløb.

Vi skal sikre, at der er lighed i sundhed. Og hvis vi kan forbedre livskvaliteten og forlænge levetiden for handicappede ved at give dem lægetjek og følge op, så fortjener de det.

Det siger sundhedsminister Nick Hækkerup, som også er glad for, at der gives midler til at støtte personer med en alvorlig sygdom til at kunne klare sig igennem et sygdomsforløb:

Det kan være en stor psykisk belastning at have en alvorlig sygdom, og hvis du er sårbar og ikke har nogen omkring dig til at hjælpe dig igennem forløbet, så er det ekstra hårdt. Derfor er det så vigtigt at kunne tilbyde dem hjælp til både de følelsesmæssige og praktiske problemer.

De godt 12 millioner kroner er afsat på Finansloven og bliver udmøntet over tre år i perioden fra 2015 til 2017. I alt er der otte projekter, der modtager penge, hvoraf fire projekter har til hensigt at opspore sygdomme hos psykisk og fysisk handicappede, mens de andre fire projekter skal støtte socialt sårbare i deres sygdomsforløb. Syv kommuner og en patientforening er modtagere af midlerne.

Blandt andre modtager Københavns Kommune cirka 1,9 millioner kroner til at sende beboerne på 28 botilbud til lægetjek hos egen læge. Derudover skal pædagogerne i botilbuddene uddannes til blandt andet at sikre et bedre samarbejde mellem beboerne og deres læge.

I Kolding Kommune modtager man cirka 1,4 millioner kroner til såkaldte navigatorprojekter, hvor sårbare borgere bliver støttet i deres hverdagsliv for bedre at kunne deltage i behandlings- og rehabiliteringsforløb. Det kan både være støtte til de praktiske ting, såsom hjælp til at ordne papirer, men også til at tale om det følelsesmæssige ved at være alvorlig syg.

Også patientforeningen Sjældne Diagnoser modtager knap 800.000 kroner til at støtte børnefamilier og voksne, som kan have brug for både følelsesmæssig og praktisk hjælp, fordi de skal leve med en sjælden og alvorlig sygdom.

Fakta om pulje til fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsenet

Otte projekter får tildelt cirka 12 mio. kr. til at fremme ligheden i sundhed og sundhedsvæsenet. Heraf er der fire kommuner, der modtager penge til projekter, der tidligere skal opspore sygdomme hos handicappede, og tre kommuner og en patientforening, der modtager penge til projekter, som skal støtte socialt sårbare i deres sygdomsforløb.

Tidlig opsporing af sygdomme hos borgere med betydelige kognitive og psykiske funktionsevnenedsættelser:

  • Roskilde Kommune får cirka 1,3 mio.kr.
  • Københavns Kommune får cirka 1,9 mio.kr.
  • Svendborg Kommune får cirka 2,1 mio. kr.
  • Allerød Kommune – i samarbejde med Egedal – får cirka 2 mio.kr.

I alt cirka: 7, 3 mio. kr.

Etablering og udbredelse af frivillige støttefunktioner:

  • Kerteminde Kommune får cirka 1 mio.kr.
  • Kolding Kommune får cirka 1,4 mio.kr.
  • Ishøj Kommune får cirka 1,6 mio. kr.
  • Foreningen Sjældne Diagnoser får cirka 800.000 kroner
  • I alt cirka: 4,8 mio.kr.