Østergaard: Det skal være billigere at sejle til danske øerKontakt

13-03-2015

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard vil arbejde for at sænke billetpriserne på færger til små øer og ø-kommuner. Udmeldingen kommer efter, en arbejdsgruppe i Økonomi- og Indenrigsministeriet har udarbejdet en analyse af, hvad det vil koste, hvis prisen for at tage færgen skal svare til prisen for at køre en tilsvarende strækning i bil.

Hvad vil det koste i statslig støtte til færgedrift, hvis prisen for at sejle med færgen til små øer og ø-kommuner i Danmark skal svare til prisen for at køre en tilsvarende strækning i bil på landevej?

Ny analyse viser, at det kan ligge i en størrelsesorden mellem 180-280 mio. kr.

Tallene er kommet frem, i forbindelse med en arbejdsgruppe i Økonomi- og Indenrigsministeriet har lavet en analyse af det såkaldte ”landevejsprincip”, dvs. princippet om at have samme pris for at sejle med færgen som at køre en tilsvarende strækning på landevej. Ministeriet har netop oversendt analysen til Folketinget.

Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard siger:

Det er vigtigt, vi styrker de lokale samfund på øerne og sikrer udvikling i alle dele af Danmark. Derfor skal det være billigere at sejle til danske øer. På Christiansborg har vi i årevis diskuteret det såkaldte landevejsprincip. Men det er først nu, vi har konkrete tal for, hvad det vil koste at indføre. Med trecifrede millionbeløb er det ikke et initiativ, vi her og nu kan gennemføre i fuld skala, men vi kan tage de første skridt på vejen. Regeringen vil snart komme med et udspil, som vi vil drøfte med partierne bag Vækstpakken. Der er 48 mio. kr. til overs fra da vi nedsatte godstaksterne på færgerne, og en del af de penge er oplagte at bringe i spil her.

- Morten Østergaard

Fakta: Landevejsprincippet

Det overordnede landevejsprincip kan i praksis defineres på forskellige måder. Rapporten fra Økonomi- og Indenrigsministeriet rummer derfor to beregninger.

  • I første beregning betaler passagerne for en bil inkl. 2,5 personer i bilen. Indføres landevejsprincippet efter denne definition, er prisen beregnet til 281 mio. kr.
  • I anden beregning betales for bil og hver enkelt person særskilt. Indføres landevejsprincippet efter denne definition, er prisen beregnet til 182 mio. kr.

Baggrund

  • Arbejdsgruppen er nedsat november 2014 i som opfølgning på folketingsvedtagelse ”V 59 Om konkurrencevilkår for ø-kommuner og småøer”.
  • Arbejdsgruppen har haft repræsentanter fra Økonomi- og Indenrigsministeriet (formand), KL, Bornholm, de øvrige ø-kommuner, kommunerne med små øer, Sammenslutningen af Danske Småøer, Småøernes Færgeselskaber, Transportministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Finansministeriet.
  • Beregningerne i rapporten er baseret på en lang række oplysninger om den nuværende omsætning, sejlafstand, antal passagerer, biler etc. på de forskellige færgeruter. Billetpriserne ved et landevejsprincip er beregnet ud fra en pris på 3,62 kr. pr. km for en personbil og 1,27 kr. pr. km for en passager til fods eller i bil. Disse tal stammer fra Transportministeriets rapport om ”Rammerene for den fremtidige færgebetjening for Bornholm”, fra juni 2014.
  • Færgen til Fanø indgår ikke i beregningerne, da de nødvendige data ikke har været til rådighed.

Kontakt

Søren Hansen Thomsen
TitelKontorchef
KontorOpgaver og Struktur