Kommuner får hjælp til udsatte ældre

06-11-2015

Med en pulje på 4,5 mio. kr. skal kommunerne blive bedre til at komme i kontakt med nogle af de udsatte ældre, der ellers ikke benytter sig af kommunernes forbyggende tilbud. Ansøgningsfristen er den 4. december 2015.

En fællesspisning i gymnastikforeningen, ældrecafé i forsamlingshuset eller temamøder om sundhed og forebyggelse på byens sociale værested. Det er blot eksempler på, hvad kommunerne kan bruge midlerne til, hvis de søger en del af den pulje, som Sundheds- og Ældreministeriet nu opslår.   

Med puljen ønsker ministeriet at støtte kommunernes forsøg med at komme i kontakt med nogle af de ældre borgere, som i dag ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg. Det kan eksempelvis være den ældre, der netop er blevet alene og ikke har noget netværk. Eller den ældre, som måske har misbrugsproblemer, og som ikke kan overskue at få gæster i eget hjem. Sundhedsminister Sophie Løhde udtaler:

Selv om tilbuddet om hjemmebesøg findes, og den ældre kan benytte sig af det, så er der altså en gruppe mennesker, som takker pænt nej og ikke føler sig godt tilpas med at skulle have kommunens folk inden for døren derhjemme. Men nogle af de her mennesker ville ellers have stor gavn af at kende til kommunens forebyggende tilbud, og derfor skal vi finde ud af, hvordan vi lettere kommer i kontakt med dem.

 Puljen er oprettet på baggrund af den forestående lovændring af de forebyggende hjemmebesøg, som blandt andet betyder, at aldersgrænsen for, hvem der automatisk tilbydes forebyggende hjemmebesøg, rykkes fra de nuværende 75 år til 80 år. Samtidig forpligtes kommunerne til at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til særlige risikogrupper blandt ældre i alderen fra 65 år og op.   

 Projekterne, der får støtte fra den nye pulje, skal således understøtte kommunale projekter, der fokuserer på at skabe kontakt mellem den udsatte ældre og de forebyggende medarbejdere, så den ældre kan blive tryg og måske blive interesseret i at deltage i forebyggende tilbud.    

Ansøgningsfristen er 4. december 2015.   

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet
Spørgsmål til:

Ansøgning:
Tlf.: 22 30 81 57
E-mail:
aeldre@sum.dk

 

Budget eller udbetaling af midler:
Tlf.: 72 26 94 42
E-mail:
pks@sum.dk