Nordisk psykiatritopmøde skyder gang i nyt samarbejde om psykiatri

04-11-2015

Danmark er på fredag vært for det første nordiske psykiatritopmøde nogensinde. Målet er at styrke det nordiske samarbejde inden for psykiatriområdet og finde fælles løsninger på, hvordan vi får nedbrudt fordomme, myter og mistillid over for mennesker med psykiske lidelser. Bag topmødet står Nordisk Ministerråd, den danske regering, som i år har formandsskabet for rådet, og TrygFonden. H.K.H. Kronprinsesse Mary åbner topmødet.

Mindre stigmatisering, mindre brug af tvang og bedre sammenhæng i patientforløb. Trods store løft over de senere år, står de nordiske lande stadig over for store udfordringer på det psykiatriske område. Udfordringer, som vi kan hjælpe hinanden med at løse, hvis vi udveksler viden og erfaring på tværs af de nordiske grænser.

Det er idéen bag den nye tradition, som der fra dansk side er taget initiativ til med det første nordiske psykiatritopmøde, der løber af stablen på fredag i København. Blandt deltagerne er både brugere, personale, eksperter, organisationer og politikere, heriblandt flere danske og andre nordiske ministre. Sundhedsminister Sophie Løhde udtaler:

Jeg er stolt af, at vi her i Danmark har taget initiativ til det første nordiske psykiatritopmøde. For det at leve med psykisk sygdom er jo ikke noget særligt dansk eller norsk eller finsk. Det er noget menneskeligt. Og med lande, der ligner hinanden så meget som de nordiske, vil vi ofte kunne genbruge hinandens tanker og løsninger. Derfor er det oplagt, at vi får lærer af og bruger hinandens erfaringer på psykiatriområdet.

Med topmødet på fredag skydes også gang i et løbende samarbejde mellem de nordiske ministres embedsmænd, som skal udveksle erfaringer om regeringernes initiativer og politikker på psykiatriområdet i en arbejdsgruppe. Gruppen mødes første gang i februar 2016, hvor der bl.a. sættes fokus på de nordiske landes erfaringer med at få nedbragt tvang.

Mindre tvivl, tabu og tavshed om psykisk lidelse

Selve topmødet står dog i afstigmatiseringens tegn. Her vil H.K.H. Kronprinsesse Mary åbne med at fortælle om vigtigheden af at tale mere om psykiske lidelser – også for børn af forældre, der lider af psykisk sygdom. Blandt talerne er, foruden sundheds- og ældreministeren selv, også den norske helse- og omsorgsminister Bent Høie, social- og indenrigsminister Karen Ellemann og protektor for Det Sociale Netværk Poul Nyrup Rasmussen.

Dagens hovedtaler er den engelske professor Claire Henderson, der forsker i afstigmatisering på det prestigefyldte King’s College i London. Hun peger bl.a. på, at nedbrydelse af tabuer og myter om psykisk lidelse ikke kun kan opnås gennem kampagner men også kræver en kulturændring – bl.a. blandt fagpersonale i psykiatrien. Sophie Løhde fortæller:

Vi ved fra undersøgelser, at alt for mange mennesker med psykiske lidelser i dag hæmmes af den stigmatisering, de oplever i f.eks. familien, på arbejdspladsen eller i det psykiatriske system. Man ser psykiske lidelser som kroniske og opfatter mennesker med en psykisk lidelse, som enten stakkels eller farlige. Virkeligheden er jo heldigvis langt mere nuanceret, for ingen er bare deres diagnose. Det budskab skal vi nordiske lande blive bedre til at få bredt ud.

Som del af satspuljeaftalen har ministeren netop været med til at afsætte 6 mio. kr. til at videreføre den danske afstigmatiseringskampagne 'EN AF OS' til udgangen af 2019.

Det er det danske Sundheds- og Ældreministerium, der i samarbejde med Nordisk Ministerråd har taget initiativ til topmødet, som afholdes i samarbejde med TrygFonden og Det Sociale Netværk. Initiativet er inspireret af rapporten ’Det fremtidige nordiske sundhedssamarbejde’ skrevet af den tidligere svenske minister Bo Könberg i 2014.

Det nordiske samarbejde rummer landene Sverige, Norge, Finland, Grønland, Færøerne, Island og Danmark. Danmark er i år formand for Nordisk Ministerråd.

Tilstedeværelse af presse

Journalister og fotografer er velkomne til at overvære psykiatritopmødet, men forhåndstilmelding er en forudsætning.

Tilmelding kan ske ved senest torsdag den 5. november 2015 kl. 18 at sende en mail til adressen: shm@sum.dk.

Hvis journalister og fotografer ønsker at overvære Kronprinsessens ankomst til Nordisk Psykiatritopmøde 2015, er det seneste mødetidspunkt kl. 9 fredag den 6. november.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet