Ny finanslovsaftale skal sikre hurtig hjælp til tilskadekomne og syge i yderområder

21-11-2015

Med finanslovsaftalen er der sat 20 mio. kr. af i 2016 til at styrke det akutte beredskab i yderområder. Pengene kan bl.a. bruges til akutlægebiler i de egne af Danmark, hvor lægehelikoptere har svært ved at nå hurtigt frem.

Tid kan være en helt afgørende faktor for mennesker, der er kommet alvorligt til skade i et trafikuheld eller pludselig falder om med et hjertestop. Derfor er jeg glad for, at vi med finanslovsaftalen kan bidrage til at sikre hurtig lægehjælp til de borgere, der bor i områder, hvor man ellers kan risikere at vente i lang tid, før hjælpen når frem.

Det siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, efter at Venstre-regeringen har indgået en ny finanslovsaftale med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Parterne er blevet enige om at sætte 20 mio. kr. af til en pulje, som regionerne kan søge til at styrke deres akutberedskab i de yderområder, hvor der kan være lang responstid.

Midlerne kan bl.a. bruges til akutlægebiler, som kan bringe læger hurtigt ud til syge eller tilskadekomne, så behandlingen kan begynde på stedet med det samme. Og til akutbiler med særligt udstyr og specialuddannede reddere eller paramedicinere, der kan varetage den præhospitale indsats, indtil ambulancen når frem til sygehuset.

Akutlægebilerne og akutbilerne skal indgå i regionernes akutberedskaber, der er blevet styrket de senere år, bl.a. med en landsdækkende lægehelikopterordning, og dermed supplere ambulancetjenesterne. 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet