Nye tal: 85 procent af kræftpakkeforløbene blev gennemført til tiden

30-11-2015

I 3. kvartal 2015 blev 85 procent af kræftpakkeforløbene gennemført inden for de anbefalede tidsfrister. Det er den højeste andel, der hidtil er registreret. Sundhedsministeren glæder sig over fremgangen, men påpeger, at der stadig er udfordringer.

Overordnet set er det gået i den rigtige retning for kræftpakkeforløbene, siden de første monitoreringstal blev offentliggjort i foråret 2013.

Årstallene fra Statens Serum Institut viser, at 72 procent og 77 procent af de patienter, der blev henvist til et sygehus i et kræftpakkeforløb, i henholdsvis 2013 og 2014 kom igennem inden for de frister, som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Og meget tyder på, at fremgangen vil fortsætte i år, og at andelen af kræftpakker, der gennemføres til tiden, vil blive endnu højere i 2015.

De seneste kvartalstal viser i hvert fald, at rekordmange kræftpakkeforløb gennemføres til tiden. I 3. kvartal 2015 blev 85 procent af forløbene således gennemført inden for standardforløbstiden. I de to foregående kvartaler i år var det henholdsvis 84 og 83 procent.

Sundhedsminister Sophie Løhde glæder sig over udviklingen, men understreger også, at der forsat er udfordringer. Hun udtaler:

Udviklingen går i den rigtige retning. Det er naturligvis glædeligt, og jeg håber, vi også fremover vil se, at flere patienter hurtigt får en afklaring på, om de har en kræftsygdom, og kommer i behandling, hvis de er syge. Men der er fortsat et stykke vej, før regionerne lever op til deres egen målsætning om, at 90 procent af pakkeforløbene skal gennemføres til tiden. Og vi kan også se, at der stadig er udfordringer med at få patienterne igennem nogle af pakkeforløbene inden for de faglige tidsfrister.

Ser man på kræftpakkeforløbene for de 10 hyppigste kræftsygdomme, fremgår det, at der er sket en positiv udvikling for 8 ud af 10 pakkeforløb. Det er således kun pakkeforløbene for blærekræft og kræft i hjernen, hvor der er tilbagegang.

Andelen af patienter med blærekræft, der kommer igennem inden for standardforløbstiden, er faldet fra 59 pct. i 2. kvartal til 33 pct. i 3. kvartal 2015, mens andelen af pakkeforløb for patienter med kræft i hjernen er gået tilbage med tre procentpoint fra 95 til 92 procent.

Kvartalstallene viser også, at der på tværs af regionerne fortsat er forskel på, hvor stor en andel af patienterne, der kommer igennem de forskellige kræftpakkeforløb til tiden. Og det er ifølge ministeren et problem:

Vi skal have reduceret den geografiske ulighed i sundhed. For det er urimeligt, at eksempelvis patienter, der henvises til sygehuset i et brystkræftpakkeforløb i Nordjylland, har ringere chancer for at blive hurtigt undersøgt og komme i behandling end patienter, der bor på Sjælland.

Siger Sophie Løhde og henviser til, at 68 procent af pakkeforløbene for brystkræft i Region Nordjylland blev gennemført til tiden i 3. kvartal 2015, mens det var 94 procent i Region Sjælland.

Læs Sundhedsstyrelsens gennemgang af tallene 'Monitorering af forløbstider på kræftområdet'

Ifølge tal fra Statens Serum Instituts årsopgørelser om monitoreringen af kræftområdet var det i 2013 og 2014 henholdsvis 72 og 77 procent af alle kræftpakkeforløb i regionerne, der blev gennemført inden for standardforløbstiden.

Andel forløb i gennemsnit gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på regioner:

I 3. kvartal 2015 er mellem 89 og 83 procent af alle registrerede kræftpakkeforløb blevet gennemført inden for standardforløbstiden: 

  • Region Syddanmark: 89 procent
  • Region Nordjylland: 85 procent
  • Region Sjælland: 84 procent
  • Region Midtjylland: 83 procent
  • Region Hovedstaden: 83 procent

Note: Tallene, der offentliggøres hvert kvartal, kan nedjusteres som følge af efterregistreringer i regionerne. De kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med tallene fra årsrapporterne, som er mere valide.

Fakta om kræftpakkeforløb:

Siden efteråret 2012 har Statens Serum Institut overvåget kræftpakkeforløbene og offentliggjort nye monitoreringstal hvert kvartal.

Formålet med kræftmonitoreringen er at overvåge, hvordan det går med at få patienter med begrundet mistanke om kræft udredt og behandlet i et pakkeforløb inden for de angivne standardforløbstider.

Årsopgørelsen er sammen med kvartalsopgørelserne et centralt redskab i monitoreringsarbejdet på kræftområdet.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet