Regionernes budgetter viser et stort løft på sundhedsområdet

27-11-2015

Social- og Indenrigsministeriets foreløbige opgørelse af regionernes budgetter viser et udgiftsløft på næsten 1½ mia. kr. til sundhedsområdet og flugter dermed med de aftalte økonomiske rammer for næste år.

Et godt og trygt sundhedsvæsen er en hovedprioritet for regeringen. I økonomiaftalen fra august mellem regeringen og Danske Regioner blev første skridt taget til en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Nu viser den foreløbige opgørelse af regionernes budgetter for 2016, at rammerne i aftalen tegner til at blive overholdt.

Med aftalen blev sundhedsområdet løftet med 1 milliard kroner i 2016 til håndtering af stigende medicinudgifter og øget kapacitet på sygehusene. Hertil kommer, at der tidligere er afsat knap ½ milliard kroner ekstra i 2016 til blandt andet kræftbehandling, en øget indsats mod kronisk sygdom og et løft af psykiatrien.

Efter regionernes budgetlægning har regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti desuden med finansloven for 2016 aftalt at prioritere yderligere knap 1 milliard kroner til sundheds- og ældreområdet i 2016.

Regionerne budgetterer for næste år med driftsudgifter på tilsammen 107,4 milliarder kroner til sundhed og 3,0 milliarder til regional udvikling. Samtidig budgetterer regionerne med et højt anlægsniveau på sundhedsområdet i 2016 på 7,2 milliarder. Anlægsudgifterne går til fortsat fremdrift i byggeriet af de nye supersygehuse, der vil give et bedre og mere effektivt sundhedsvæsen.

Regeringen forventer, at regionerne vil overholde de vedtagne budgetter for 2016.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Sundhed er en klar prioritering for regeringen. Det satte vi en tyk streg under med økonomiaftalen for 2016, hvor vi afsatte mange penge til at løfte og udvikle vores fælles sundhedsvæsen. Nu er det vigtigt, at regionerne holder styr på økonomien. De skal bruge pengene bedst muligt, så vi kan give patienterne den optimale behandling.

- Karen Ellemann

 Finansminister Claus Hjort Frederiksen siger:

Det er med tilfredshed, at jeg kan konstatere, at regionernes budgetter foreløbigt flugter med rammerne, som vi blev enige om ved økonomiaftalen i august. Den endelige vurdering af aftaleoverholdelse foretages til januar, hvor der også tages stilling til udbetaling af det betingede bloktilskud.

Jeg er samtidig glad for, at vi kan sikre rammerne for, at regionerne kan fortsætte udviklingen af sundhedsområdet. Derfor er det også vigtigt, at regionerne fortsat har styr på budgetter og regnskaber. En sund og ansvarlig økonomisk styring er en forudsætning for at kunne skabe et bedre sundhedsvæsen.

- Claus Hjort Frederiksen

Social- og Indenrigsministeriets budgetopgørelse er baseret på regionernes indberetning af foreløbige budgetoplysninger til ministeriet. De endelige budgettal forventes offentliggjort af Danmarks Statistik i januar 2016.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Fuldmægtig Nicolai Pallisborg, npa@sim.dk