Sophie Løhde indsamler gode ideer til demenshandlingsplan

30-11-2015

En lang række organisationer, selskaber, fagfolk og politikere mødes i dag til rundbordsmøde med sundheds- og ældreminister Sophie Løhde. Her er de inviteret til at komme med input til regeringens kommende demenshandlingsplan.

Danmark skal være et demensvenligt land. Det er den overordnede målsætning med det arbejde, som sundheds- og ældreminister Sophie Løhde har sat i gang. Hun vil nemlig stille sig i spidsen for en national handlingsplan for demens, og i den sammenhæng har hun bedt en lang række aktører om at bidrage. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde udtaler:

Indsatsen over for mennesker med demens skal have et løft med den kommende handlingsplan, men det løft skal jeg ikke udtænke alene bag mit skrivebord. Derfor har jeg indbudt en bred kreds af aktører til at tage det første spadestik sammen med mig. Det er vigtigt for mig, at handlingsplanen bliver til i dialog med alle dem, der ved mest om området, og det vil sige både demente borgere, deres pårørende, de fagprofessionelle og forskellige organisationer og myndigheder.

Der bliver altså helt fyldt op rundt om bordet, når ministeren byder velkommen til rundbordsmøde i Holbergsgade i dag. I løbet af mødet får alle de fremmødte muligheden for at give deres bud på, hvad den kommende handlingsplan skal indeholde. Sophie Løhde siger:

Jeg har den seneste tid været ude at besøge flere steder i landet, hvor der sker nogle spændende ting på demensområdet. Det er inspirerende at møde nogle af de mennesker, der hver dag står med udfordringerne, og høre om de erfaringer, de gør sig. Og på samme måde som besøgene klæder mig på til arbejdet med handlingsplanen, så ser jeg også frem til de input, jeg får under drøftelserne i dag.

Udover de forskellige organisationer og fagfolk, er også ordførerne fra satspuljekredsen inviteret. I satspuljeforhandlingerne i oktober 2015 indgik partierne en aftale, som betyder, at der i årene 2016-2019 er afsat 470 mio. kr. til udarbejdelse af en national handlingsplan for demens 2025.

Handlingsplanens tre overordnede mål:

 • For det første skal Danmark være et demensvenligt land, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og trygt liv.
 • For det andet skal behandling og pleje af mennesker med demens tage udgangspunkt i den enkeltes behov og værdier og tilbydes i sammenhængende forløb med fokus på forebyggelse, tidlig indsats, nyeste viden og øget forskning.
 • For det tredje skal pårørende inddrages aktivt og samtidig have mere støtte.

Deltagerkreds:

 • Danske Regioner
 • KL
 • PLO
 • Lægeforeningen
 • DSR
 • FOA
 • Sundhedsstyrelsen
 • Danske Patienter
 • Ældre Sagen
 • Alzheimerforeningen
 • Demenskoordinatorerne
 • Danske Ældreråd
 • Danske seniorer
 • Danske Fysioterapeuter
 • Ergoterapeutforeningen
 • Nationalt Videnscenter for Demens
 • Ældreforum
 • OK-fonden
 • Selveje Danmark
 • Sundheds- og ældreordførere fra satspuljepartierne

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet