Det tidlige sociale arbejde over for udsatte familier styrkes

28-10-2015

Regeringen og partierne bag satspuljeaftalen for 2016 er blevet enige om at afsætte 96 mio. kr. til at styrke det forebyggende arbejde i kommunerne. Initiativet bygger på de gode erfaringer, som bl.a. Herning Kommune har med at inddrage og følge udsatte familier tæt og så vidt muligt forebygge anbringelser uden for hjemmet.

En stor del af landets kommuner ser i øjeblikket mod Herning Kommune for inspiration til at lave en tidligere, mere forebyggende social indsats over for udsatte børn, unge og deres familier. Erfaringerne fra Herning viser nemlig, at det godt kan betale sig. Både fagligt og økonomisk.

De erfaringer vil regeringen og de øvrige satspuljepartier udbrede til flere kommuner. Derfor er de i satspuljeaftalen for 2016 blevet enige om at afsætte 96 mio. kr. i årene 2016-2019 Dels til en pulje, som kommunerne kan søge midler fra til en indledende investering i fx efteruddannelse eller flere socialrådgivere, så familierne følges tættere, dels til at kommunerne kan få faglig bistand fra Socialstyrelsen. Pengene skal derudover bruges til at få mere viden om, hvordan kommunernes sociale arbejde over for udsatte familier fungerer.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Mange kommuner er allerede i gang med at ændre den måde, de arbejder med udsatte børn og unge på, så kommunerne bliver bedre til at forebygge sociale problemer og anbringelser. Det vil vi hjælpe dem med og sørge for, at endnu flere kommuner går den vej. Det handler om, at børnene får den rette indsats i tide. Det er en vigtig prioritet for mig. Derfor er jeg også rigtig tilfreds med, at partierne bag satspuljeaftalen er enige med mig i at styrke den tidlige forebyggende indsats.

- Karen Ellemann

En omlægning af indsatsen overfor udsatte børn og unge, som den bl.a. Herning Kommune har arbejdet med, er inspireret af Sverige og betyder helt konkret, at der sættes ind, før familiens problemer vokser sig store. Der vælges indsatser, som er mindst mulig indgribende. Barnet skal have en opvækst så tæt på en almindelig families som muligt. Sagsbehandlerne følger hyppigere op i sagerne og inddrager barnet og familien tættere. Desuden samarbejder de relevante faggrupper omkring barnet tæt.

De foreløbige erfaringer fra Herning Kommune viser, at der er færre sammenbrud i anbringelserne, og at færre klager over sagsbehandlingen. De viser samtidig, at en investering i en tidlig, forebyggende indsats også økonomisk kan betale sig. Men erfaringerne viser også, at der er tale om en stor øvelse, som kræver faglig understøttelse og forudsætter en indledende økonomisk investering.

Med aftalen forventes det, at i omegnen af 25 kommuner kan søge indledende investeringsstøtte. Kommunerne kan herudover få faglig bistand fra Socialstyrelsen. 

Kontakt

Sara Christina Rasmussen
TitelFuldmægtig
KontorUdsatte voksne og Civilsamfund