Blokering af organdonorer i Donorregisteret ophæves

20-10-2015

En teknisk fejl har betydet, at registreringer i Donorregistret ikke er gået korrekt igennem. Tidligere i år blev tilmeldinger fra 37.000 potentielle organdonorer derfor blokeret midlertidigt, og de tilmeldte blev bedt om at tjekke deres oplysninger i registret. Det har omkring halvdelen nu gjort, ugen før blokeringen ophæves.

37.000 danskere modtog tidligere i år et brev i eBoks, hvori de blev opfordret til at tjekke de oplysninger, der er registreret om dem i Donorregistret på portalen sundhed.dk.

Baggrunden for henvendelsen var en teknisk fejl i sundhed.dk, som har betydet, at registreringer foretaget i perioden fra december 2007 til 5. maj 2015 muligvis ikke er gået igennem.

En gennemgang af registreringerne foretaget af sundhed.dk har vist, at 318 borgere forgæves har forsøgt registrering i denne periode, uden at borgerne har fået besked om fejlen. Navnene på disse borgere blev derfor efterfølgende markeret med en stjerne i Donorregistret som tegn på, at deres organer ikke måtte bortdoneres i tilfælde af, at de erklæres hjernedøde.

På grund af ændringer i de tekniske systemer har det imidlertid ikke været muligt at fastslå, om fejlen har været der før 3. december 2007. For en sikkerheds skyld valgte man derfor også at 'stjernemarkere' de ca. 37.000 personer, der har registreret sig elektronisk i Donorregistret via sundhed.dk fra april 2005 til december 2007.

De 37.000 tilmeldte har alle modtaget et brev, hvori de opfordres til at kontrollere, om de oplysninger, der er registreret om dem, er korrekte.

I brevet til de personer, der har tilmeldt sig Donorregistret før 3. december 2007, blev det også oplyst, at hvis de ikke har været inde for at se eller ændre i deres registrering inden den 15. september i år, vil man gå ud fra, at registreringen er korrekt, og stjernemarkeringen vil blive fjernet, hvorefter de tilmeldte igen vil være en del af Donorregisteret.

Ved fristens udløb 15. september havde ca. 18.900 af de ca. 37.000 borgere kontrolleret deres oplysninger.

Mandag den 26. oktober fjernes stjernemarkeringen. Det er derfor sidste chance, hvis man vil nå at tjekke sin registrering, før blokeringen ophæves i Donorregistret.

For de 318 personer, som har tilmeldt sig Donorregistret i perioden mellem 3. december 2007 og 5. maj 2015, og som med sikkerhed er berørt af fejlen, udløber fristen for at tjekke oplysningerne først med udgangen af oktober. Hvis ikke de inden udgangen af denne måned kontrollerer og evt. ændrer deres registrering, vil deres registrering blive slettet fra registeret, og de vil ikke længere være en del af Donorregisteret.

Hvert år bliver 130 til 150 personer i Danmark konstateret hjernedøde og medicinsk egnede til organdonation. Heraf bliver mellem 60 og 80 donorer.

Fakta om Donorregistret

Alle over 18 år kan tilmelde sig Donorregistret og dermed tage stilling til, om de ønsker at give et eller flere af deres organer væk, hvis de kommer ud for en ulykke og efterfølgende konstateres hjernedøde.

I registret er det muligt at tilkendegive, om man vil give fuld eller begrænset tilladelse eller nedlægge forbud mod at ens organer bliver brugt. Og man kan altid ændre sin beslutning eller foretage ændringer i sin tilmelding.

Det er muligt at tilmelde sig Donorregistret elektronisk via sundhed.dk eller ved at indsende en udfyldt blanket, der findes i folderen 'Organdonor. Tag stilling sammen med dine nærmeste'.

Mere end 885.000 personer er i dag registreret i Donorregistret.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet