Minister klar til at hjælpe ved kommunesammenlægning

01-10-2015

Holstebro Kommune og Struer Kommune kan forvente støtte fra social- og indenrigsminister Karen Ellemann, når det gælder mulige økonomiske udfordringer ved den planlagte sammenlægning. Det meddelte ministeren i dag på et møde med de to borgmestre.

Social- og indenrigsministeren er parat til at se på, hvordan man kan lave en god overgangsordning, hvis Holstebro Kommune og Struer Kommune fuldfører planerne om at slå sig sammen.

Borgmestrene for de to kommuner var i dag til møde hos social- og indenrigsministeren for blandt andet at tale om de mulige økonomiske konsekvenser af øvelsen i forhold til tildeling af bloktilskud.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Jeg vil gøre alt, hvad jeg overhovedet kan for at holde kommunerne økonomisk skadesløse i en overgangsordning. Det er en virkelig spændende idé, at lægge de to kommuner sammen, og jeg og Social- og Indenrigsministeriet vil selvfølgelig hjælpe til, at det bliver en smidig proces, hvis kommunerne og deres borgere vælger at lade sig smede sammen.

- Karen Ellemann

Borgmester i Struer Kommune Mads Jakobsen (V) siger:

For os handler det her om at sikre udvikling i hele det nordvestjyske område. Ved at slå os sammen kan vi udnytte hinandens styrker optimalt, og det er afgørende, at vi kommer godt fra start. Derfor har det stor betydning for os, at social- og indenrigsministeren i dag melder så klart ud, at hun er villig til at hjælpe med at udjævne de bump, der kan være på vejen mod en større og mere synlig kommune.

- Mads Jakobsen

Holstebros borgmester H.C. Østerby (S) siger:

Det er helt afgørende, at de to kommuner holdes skadesfri i de første år. Kommunesammenlægningen er på længere sigt en investering, der på flere måder vil skabe værdi. Jeg tror på, at vi vil få mere indflydelse og blive bedre rustet til en lang række opgaver ved at slå kræfterne sammen. Vi vil få bedre vilkår for at skabe og fastholde arbejdspladser, nye indbyggere og uddannelsesmuligheder. Alt i alt vil en sammenlægning gøre gavn og skabe værdi for borgere og virksomheder.

- H.C. Østerby

De to borgmestre har varslet en folkeafstemning om spørgsmålet i deres respektive kommuner.

Ifølge lovgivningen er det social- og indenrigsministeren, der træffer beslutning om kommunale grænseændringer, herunder kommunesammenlægninger. Det sker ud fra en vurdering af en række forhold, herunder befolkningsmæssige, erhvervsmæssige og økonomiske.

 

Yderligere oplysninger

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)

Kontorchef Søren Hansen Thomsen, sht@sim.dk