Ny pulje skal gøre plejeboliger mere demensvenlige

28-10-2015

En pulje på 48 mio. kr. skal være med til at forbedre de fysiske rammer for demente, der bor i plejeboliger.

En pulje på 48 mio. kr. skal være med til at forbedre de fysiske rammer for demente, der bor i plejeboliger.  

Mange af de omkring 40.000 ældre, der i dag bor i plejeboliger, har Alzheimers eller en anden demenssygdom, der gradvist svækker dem. Alligevel er der mange plejeboliger, hvis fysiske rammer ikke i tilstrækkeligt omfang tager højde for, at beboerne er demente. 
 
Det skal en pulje på 48 mio. kr. være med til at lave om på. Og sundheds- og ældreministeren håber, at midlerne vil bidrage til at skabe tryggere rammer for flere demente. Sophie Løhde siger: 

I dag er alt for få plejeboliger egnede til demente, og det er rigtig ærgerligt. For når boligerne ikke er demensvenlige, så kan det både være med til at gøre beboernes hverdag besværlig, fordi de eksempelvis ikke kan finde rundt, og også betyde, at de bliver utrygge. Derfor håber jeg også, at flere plejeboliger vil blive indrettet til mennesker med demenssygdomme, så de kan leve bedst muligt med deres sygdom.

Puljen, som kommuner, selvejende institutioner og andre, der ejer eller driver plejecentre kan søge om midler fra, skal bruges til at gøre eksisterende plejeboliger mere demensvenlige. Det kan eksempelvis ske ved at foretage mindre ombygninger eller indrette beboernes boliger eller plejeboligernes fællesarealer på nye måder. 

Der er i alt afsat 48 mio. kr. på satspuljen, som Sundheds- og Ældreministeriet vil melde ud over tre runder i 2015-2017 med 16 mio. kr. årligt. Dette er første udmelding af puljen. 

Læs mere om puljen for demente og hent ansøgningsskema, vejledning og budgetskema 

Ansøgningsfristen er 3. december 2015. De tildelte midler skal anvendes i perioden 1. december 2015 til 31. november 2016.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet