Social- og indenrigsminister: Effektiv hjælp til samfundets svageste

28-10-2015

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann har haft fokus på at få mere for pengene fra satspuljen. Satspuljen for 2016 bliver primært brugt på en bedre indsats for udsatte børn og unge, misbrugere og hjemløse.

Satspuljen for 2016 skal give en effektiv hjælp til dem, der vokser op under vanskelige kår, og dem, der kommer skævt ind i livet.

Den røde tråd i satspuljeinitiativerne er koncentreret omkring temaet effekt og virksomme metoder i den sociale indsats. Det betyder, at der lægges op til at udbrede indsatser, der har vist sig virksomme, til flere kommuner eller afprøve nye lovende metoder på områder, hvor der er betydelige udfordringer.

Derfor er der bl.a. afsat 96 mio. kr. til en omstilling af indsatsen mod bedre forebyggelse i kommunerne, så udsatte børn og unge og deres familier får hjælp, inden problemerne vokser sig for store, 31,6 mio. kr. til udbredelse af metoder til at få flere hjemløse ud af hjemløshed, samt 54,3 mio. kr. til udbredelse af behandlingsmodeller for unge misbrugere. Dertil kommer, at indsatsen for gravide med et misbrug styrkes med 27,5 mio. kr.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Satspuljen kan ses som en katalysator for, hvordan de ca. 44 mia. kr., som kommunerne bruger på området, kan bruges bedre, så de i højere grad skaber resultater for dem, det handler om – nemlig de mest udsatte. Derfor er det også så vigtigt, at vi i dette års aftale er lykkedes med at fokusere på få, men større og virksomme initiativer. Endnu flere af de udsatte børn og unge, der er i dag, vil nu modtage en forebyggende indsats, som vi ved, har positive effekter. Det gælder også for unge misbrugere, gravide misbrugere og hjemløse. Satspuljens fokus på initiativer som vi ved, rent faktisk virker, vil skabe positive ændringer for samfundets svageste borgere.

- Karen Ellemann

Frivillighedsområdet løftes også i årets aftale med 39,9 mio. kr., så frivillige får bedre muligheder for at hjælpe og inkludere udsatte mennesker, heriblandt flygtninge.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann siger:

Hvis vi skal sikre en god integration af de flygtninge, der får asyl i Danmark, så er vi afhængige af de frivillige. Vi ved, at vellykket integration af nyankomne flygtninge forudsætter kontakt til danskere, der kan vise dem vej ind i samfundet. Jeg er derfor tilfreds med, at regeringen sammen med satspuljepartierne som en del af en større frivillighedspakke har afsat penge til Røde Kors’ initiativ ”Venner viser vej”, der skal sikre en god modtagelse af nye flygtninge, der får asyl, i lokalsamfundene i Danmark.

- Karen Ellemann

Læs mere om aftalen.