Sundhedsminister vil stramme regler for sundhedsautorisationer

03-10-2015

Sophie Løhde er klar til at ændre autorisationsloven, så sundhedspersoner med en dansk autorisation, der har fået frataget deres sundhedsautorisation i udlandet, fremover også kan miste deres danske autorisation.

Det skal være slut med, at læger og andre sundhedspersoner, der kan være til fare for patientsikkerheden, rejser til Danmark og fortsætter med at arbejde med patienter i sundhedsvæsnet, selvom de ikke har lov til at arbejde som sundhedsperson i andre lande.

Sundhedsministeren vil stramme autorisationsreglerne, så eksempelvis danske læger, der har fået frataget eller indskrænket deres autorisation i udlandet, fremover risikerer at miste deres danske sundhedsautorisation. Sophie Løhde siger:

Det er uholdbart, at en læge, der har mistet sin autorisation i et andet land, fordi han ikke har gjort sit arbejde godt nok, kan rejse til Danmark og fortsat behandle patienter, som om intet var hændt. Det går ikke, og derfor er jeg parat til at ændre autorisationsloven, så Sundhedsstyrelsen kan gribe hurtigt ind over for læger og andre sundhedspersoner, der har fået inddraget deres autorisation i udlandet.

Ministeren har nu bedt sine embedsmænd i Sundhedsministeriet undersøge, hvordan man kan ændre autorisationsloven, så sundhedspersoner får inddraget deres danske autorisation, hvis de har fået den frataget i udlandet, fordi de har faglige mangler eller ikke er egnede til at varetage deres job.

Vi har et ansvar over for patienterne. De skal kunne stole på, at de sundhedspersoner, der er ansat rundt om i sundhedsvæsnet, har de rette kompetencer og lever op til det store ansvar de har. Derfor er det også ret og rimeligt, at sundhedsmyndighederne af hensyn til patienternes sikkerhed skrider hurtigt ind, så vi undgår, at patienter lider overlast

Siger Sophie Løhde, der samtidig understreger, at sundhedspersonernes retssikkerhed skal respekteres. Hvis det viser sig, at sanktionen efter danske forhold ikke står mål med den forseelse, sundhedspersonerne har begået, skal de derfor også have mulighed for at få deres autorisation tilbage.    

Sundhedsministeren forventer at fremsætte et lovforslag om en ændring af autorisationsloven i den kommende folketingssamling. Og ministeren vil desuden tage initiativ til at drøfte reglerne på området med sundhedsordførerne i forbindelse med det arbejde, der tidligere i år blev sat i gang for at styrke tilsynet med sundhedspersoner. 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet