Social- og indenrigsministeren har ansat særlig rådgiver

04-09-2015

Tidligere chef for Venstres Politisk-Økonomiske Sekretariat på Christiansborg, Søren Mejrup Jensen, bliver særlig rådgiver for social- og indenrigsminister Karen Ellemann.

Søren Mejrup Jensen kommer fra en stilling som chefkonsulent i erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer, hvor han har arbejdet med politisk interessevaretagelse. Han er uddannet cand. scient.pol. fra Københavns Universitet og var fra 1999 til 2010 i Venstres Politisk-Økonomiske Sekretariat på Christiansborg, som han blev leder for i 2006.

Søren Mejrup Jensen har en fortid i Social- og Indenrigsministeriet, da han i sin studietid startede som student i det daværende Indenrigsministeriet. Efter endt uddannelse var han i fire år embedsmand i By- og Boligministeriet før sit skifte til Venstres PØ-Sekretariat.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann vil bruge sin særlige rådgiver til politisk sparring og strategisk planlægning af den fremtidige indsats på social- og indenrigsområdet. 

Søren Mejrup Jensen begynder som Social- og Indenrigsministeriets særlige rådgiver den 15. september, og der er dermed fuldt overblik over regeringens særlige rådgivere. 

Social- og Indenrigsministeriet fik i begyndelsen af august sin struktur på plads efter en stor ressortomlægning og sammenlægning af en række områder i det tidligere Økonomi- og Indenrigsministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Se Social- og Indenrigsministeriets organisation