Kortlægning af medicinområdet i Norden på vej

10-09-2015

De nordiske landes erfaringer på medicinområdet skal kortlægges. Det blev resultatet af gårsdagens møde i Nordisk Ministerråd, hvor ministrene bl.a. drøftede, hvordan de nordiske lande kan styrke samarbejdet på medicinområdet.

Sundhedsminister Sophie Løhde mødtes i går med sine nordiske ministerkolleger i Nordisk Ministerråd i København.

På mødet drøftede ministrene på den danske sundhedsministers initiativ mulighederne for at styrke samarbejdet mellem de nordiske lande på medicinområdet.

Ministre blev på mødet enige om, at landenes erfaringer med eksempelvis indkøb og regulering på medicinområdet skal kortlægges med henblik et eventuelt øget samarbejde fremover.

Og sundhedsminister Sophie Løhde er tilfreds med, at de nordiske lande blev enige om en kortlægning, der på sigt kan føre til et øget samarbejde på medicinområdet:

De stigende medicinudgifter er en udfordring for os alle, og et øget nordisk samarbejde kan være et af flere initiativer, som kan være med til at dæmpe den udvikling, vi har set de senere år, hvor udgifterne til sygehusmedicin har været stigende,

Siger Sophie Løhde og fortsætter:

Jeg er derfor tilfreds med, at vi nu i første omgang er blevet enige om at kortlægge vores respektive erfaringer med bl.a. indkøb af medicin. For kortlægningen kan være første skridt på vej mod et styrket samarbejde i Norden inden for medicinområdet.

Ministerrådet vil nu bede embedsmandskomiteen drøfte et oplæg for en kortlægning af erfaringerne i de nordiske lande og eventuelle samarbejdsmuligheder fremover. Kortlægningen ses i sammenhæng med anbefalingerne i rapporten 'Det framtida nordiske hälsosamarbetet'.

Den danske sundhedsminister mødtes også bilateralt med den norske sundhedsminister for at drøfte mulighederne for et øget samarbejde på medicinområdet. Og nordmændene var umiddelbart positive over for at indlede et samarbejde med Danmark.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet