Ny handlingsplan skal give demente og pårørende et bedre liv

21-09-2015

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde sætter nu gang i arbejdet med en ny national handlingsplan for demens, der skal gøre Danmark til et mere demensvenligt samfund og styrke indsatsen over for det stigende antal danskere med en demenssygdom og deres pårørende.

21. september er international Alzheimerdag. Dagen markeres over hele verden og også herhjemme med forskellige aktiviteter, der skal sætte fokus på sygdommen, og de mange mennesker, som lider af Alzheimers, der langsomt nedbryder nervecellerne i hjernen.

I dag er der ca. 39.000 danskere, der er diagnosticeret med Alzheimers eller en anden demenssygdom, men langt flere har formentlig demenssygdomme uden at have fået en diagnose. Og det forventes, at flere danskere vil få en demenssygdom de kommende år, i takt med at befolkningen bliver ældre. Risikoen for at udvikle demens stiger nemlig med alderen, og det anslås, at mere end hver 5. dansker, der bliver 85 år eller derover, vil udvikle en demenssygdom.

Det stigende antal mennesker med demens er en udfordring for samfundet, som de kommende år eksempelvis skal sikre, at demente bliver udredt så tidligt så muligt, så de i tide kan komme i behandling for deres sygdom, at de kan få den rette pleje og omsorg, og at de pårørende får støtte og kan blive aflastet i det daglige.

Regeringen vil derfor udarbejde en ny national demenshandlingsplan, der bl.a. skal gøre Danmark til et mere demensvenligt land og give demente og deres pårørende et bedre liv.

 Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, der i dag fremlægger planerne for demenshandlingsplanen ved KLs ældrekonference i Kolding, stiller sig i spidsen for arbejdet med planen, som skal gøre en markant forskel for både demente og de pårørende og er tiltænkt en løbetid frem til 2025:

Demens er en forfærdelig sygdom, som fuldstændig ændrer livet for de mennesker, som bliver demente, og deres pårørende. Det menneske, der rammes af en demenssygdom, mister ikke bare sig selv og sin fortid, men også ofte relationen til sin ægtefælle, sine børn og børnebørn, venner og bekendte, og det er en stille tragedie for familien,

Siger Sophie Løhde og fortsætter:

Som samfund skal vi være i stand til at hjælpe både de sygdomsramte og deres pårørende, der står på sidelinjen, mens den, de holder af, forandrer sig og langsomt svækkes. Og derfor går vi nu i gang med at udarbejde en national demenshandlingsplan, som bl.a. skal ruste sundhedsvæsnet til hurtigere at kunne udrede og behandle de demente og sikre, at deres pårørende ikke bliver slidt ned, men kan få støtte og blive aflastet.

 Handlingsplanen, der skal udarbejdes i samarbejde med både de mange nøgleaktører på demensområdet og de demente og deres pårørende, skal desuden bidrage til, at plejeboliger indrettes, så de imødekommer de dementes behov. Og den skal sikre, at sundheds- og plejepersonalet får styrket deres faglige kompetencer, så de bedre kan pleje og behandle mennesker med demens, og at der sættes gang i nødvendig forskning til gavn for både nuværende og fremtidens demente.

 Og sundheds- og ældreministeren understreger, at hvis handlingsplanen skal blive en succes, så er det helt afgørende, at centrale aktører på demensområdet inddrages i arbejdet. Sophie Løhde siger:

Mit udgangspunkt er dialog og inddragelse. Jeg vil bruge den kommende tid på at tage rundt i hele landet og lytte til og indhente viden og erfaringer fra blandt andre demente, pårørende og sundheds- og plejepersonale. Og jeg vil hente inspiration fra europæiske lande, som har arbejdet med at forbedre forholdene for demente og deres pårørende og er længere fremme på demensområdet, end vi er herhjemme.

Fakta om handlingsplanen for demens

Regeringens nationale handlingsplan for demens tager udgangspunkt i følgende tre overordnede målsætninger:

  1. Danmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og trygt liv.
     
  2. Behandling og pleje af mennesker med demens skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og værdier og tilbydes i sammenhængende forløb med fokus på forebyggelse, tidlig indsats, nyeste viden og øget forskningsindsats.
     
  3. Pårørende skal inddrages aktivt og samtidig have mere støtte i livet som pårørende.

Regeringen er parat til at øremærke et trecifret millionbeløb til den nationale handlingsplan for demens i forbindelse med de kommende forhandlinger om satspuljen.

Handlingsplanen forventes at være færdig i efteråret 2016.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet