Sundheds- og ældreminister: Vi skal styrke indsatsen for mennesker med demens

11-09-2015

Mennesker med demens skal have en behandling, der hænger bedre sammen og skaber ordentlige rammer for et trygt og værdigt liv, siger sundheds- og ældreminister Sophie Løhde, som i dag holder tale for ca. 400 demenskoordinatorer på Hotel Nyborg Strand.

I takt med, at vi får flere ældre, vil flere også blive ramt af demenssygdomme – sådan har forudsigelserne lydt i nogen tid. Og regeringen har med sundheds- og ældreminister Sophie Løhde i spidsen tænkt sig at gøre noget for at imødekomme udfordringerne. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Det er ikke for sjov, at vi har nævnt demens i regeringsgrundlaget. Det er fordi, vi har ambitioner på området og mener det alvorligt, når vi siger, at der skal gøres mere for mennesker, der er ramt af demens, og for deres pårørende. Og som landets første sundheds- og ældreminister bliver det min opgave at føre den ambition ud i livet. 

Ministeren skal i dag tale for ca. 400 fagfolk, som er samlet til årskursus på Hotel Nyborg Strand. Deltagerkredsen består af demenskoordinatorer, demenskonsulenter og ledere fra stort set alle landets kommuner, regioner og uddannelsesinstitutioner. Desuden deltager også Nationalt VidensCenter for Demens, Alzheimerforeningen m.fl.
 
Det er ikke tilfældigt, at der befinder sig flere forskellige faggrupper på årskurset, for det er nemlig særligt i samarbejdet mellem eksempelvis kommune, hjemmepleje, plejehjem, sygehus og den praktiserende læge, at der er brug for mere kvalitet og en mere sammenhængende indsats for den enkelte borger med demens. Og her er demenskoordinatorerne et rigtigt vigtigt bindeled, mener ministeren. Hun udtaler: 

Det er vigtigt, at vi får skabt bedre sammenhæng i indsatsen over for mennesker med demens, så de kan bevare en så god og værdig tilværelse som muligt trods sygdommen. Vi skal sørge for, at kommuner og regioner bliver bedre til at samarbejde om plejen af mennesker med demens, og med et samlet Sundheds- og Ældreministerium, hvor de forskellige initiativer på demensområdet er forankret, har vi et godt udgangspunkt for at få styrket indsatsen.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet