Erfaringer fra projektet ’I sikre hænder’ skal udbredes

12-04-2016

Fem kommuner har gennem projektet 'I sikre hænder' demonstreret, hvordan patientsikkerheden kan forbedres i hjemmeplejen og på plejecentre gennem små ændringer i arbejdsgangene. Nu søges 15 nye kommuner, som vil være med til at udbrede de gode erfaringer.

I Hjemmeplejen Egernsund i Sønderborg Kommune kunne man allerede sidste sommer fejre 500 dage uden en eneste borger med tryksår. I januar i år nåede Plejecenter Møllehuset i Viborg Kommune 300 dage uden tryksår, mens Dragsbækcentret i Thisted Kommune i februar rundede 500 dage uden medicinfejl.
 
Det er bare et par af de overbevisende resultater, der er opnået i patientsikkerhedsprojektet ’I sikre hænder’, hvor fem demonstrationskommuner, Lolland, Sønderborg, Viborg, Thisted og Frederiksberg Kommuner, siden 2013 har arbejdet med systematisk forebyggelse af tryksår, medicineringsfejl, infektioner og lignende.

De erfaringer skal nu komme flere kommuner til gode. Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet og KL, som sammen står bag projektet, søger nu 15 nye kommuner, der vil være med til at udbrede de gode erfaringer. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Det er imponerende, hvad de fem kommuner har opnået af resultater i det her projekt. De har faktisk vist, at man stort set kan udrydde nogle af de mest almindelige fejl i hjemmeplejen og på plejecentrene ved at forbedre nogle rutiner og bruge den viden, der allerede findes, meget mere systematisk. Jeg ser frem til, at de gode erfaringer kan blive udbredt til resten af landet.

Fakta:

  • Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet samt KL står bag projektet.
  • Der er med satspuljeaftalen 2016-2019 afsat 14 mio. kr. til udbredelse af de gode erfaringer til flere kommuner.
  • Der søges nu 15 kommuner, der vil være med til at udbrede projektet og sætte tempo på arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed.
  • Det samlede projekt forventes at kunne bidrage til at forhindre en række forebyggelige indlæggelser og derved bidrage til at nedbringe risikoen for overbelægning på sygehuse.

Læs mere på www.isikrehænder.dk

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet