Færre spændes fast i psykiatrien

08-04-2016

I 2015 blev færre psykiatriske patienter spændt fast i forhold til året før. Det viser en ny årsrapport om brugen af tvang i psykiatrien, som Sundhedsstyrelsen offentliggør i dag.

Brugen af bæltefikseringer i psykiatrien skal halveres inden 2020. Sådan lød den overordnede målsætning for nedbringelse af tvang i psykiatrien, som politikerne bag finansloven for 2014 blev enige om. Samtidig skulle der ske en reduktion af de øvrige former for tvang i psykiatrien. Og det går overordnet set den rigtige vej, viser nye årstal fra Sundhedsstyrelsen.

Hvor det i 2014 var 7 procent af de indlagte i sygehuspsykiatrien, der blev spændt fast med bælte, var andelen i 2015 faldet til 5,9 procent – altså et fald på 1,1 procentpoint. Det er samtidig et fald på 1,8 procentpoint i forhold til udgangspunktet (baseline), nemlig 7,7 procent, og godt på vej mod det endelige mål, som betyder, at niveauet skal ned på 3,9 procent senest i 2020.

Sundhedsminister Sophie Løhde er glad for, at tallene ser ud til at fortsætte i den rigtige retning, men minder samtidig om, at det er vigtigt fortsat at holde øje med udviklingen. Hun udtaler:

Vi satte barren højt, da vi aftalte, at brugen af bælter i psykiatrien skulle halveres inden 2020. Derfor er det selvfølgelig en rigtig god nyhed, at udviklingen tilsyneladende går i den rigtige retning. Nu er det bare vigtigt, at vi ikke læner os tilbage og er tilfredse – der skal fortsat ske forbedringer flere steder, og fokus skal bibeholdes.

Årsrapporten fra Sundhedsstyrelsen måler udviklingen på 15 konkrete indikatorer, og generelt er der sket en positiv udvikling. På landsplan er der således sket et fald på 11 ud af de 15 indikatorer, hvor det i 2014 var 9 ud af 15.

Men der er områder, hvor udviklingen går i den forkerte retning. Det gælder blandt andet brugen af fastholdelse og beroligende medicin, hvor 3 ud af 5 regioner har oplevet en stigning fra 2014 til 2015. Sophie Løhde siger:

Det skal vi holde skarpt øje med, og det ved jeg også, at man gør i Sundhedsstyrelsens task force. Det må jo ikke være sådan, at man løsner bælterne for så bare at give noget mere medicin.

Fakta om tvang i psykiatrien:

Med aftalen om finansloven for 2014 afsatte partierne – Socialdemokraterne, Radikale Venstre, SF, Venstre og Det Konservative Folkeparti – 50 millioner kroner årligt til partnerskaber med regionerne om at nedbringe brugen af tvang og hævede samtidig anlægsloftet i 2014 med 100 millioner til forbedring af de fysiske rammer.

For at følge målsætningen om mindre tvang i psykiatrien, er der opsat 15 indikatorer, og det er dem, som årsrapporten samler op på. Monitoreringen offentliggøres halvårligt fra Sundhedsstyrelsen.

Læs mere om evalueringen

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet