Minister: Principper indhegner prioriteringsarbejdet med sygehusmedicin

03-04-2016

Sundhedsminister Sophie Løhde er tilfreds med, at Folketingets partier er blevet enige om en række overordnede principper for prioriteringer inden for sygehusmedicin. ’Principperne er vigtige for det fremtidige prioriteringsarbejde i sundhedsvæsnet’, lyder det fra ministeren.

Faglighed, uafhængighed og geografisk lighed. Det er nogle af de grundlæggende principper, som ifølge partierne i Folketinget er helt centrale, når man i sundhedsvæsnet skal vurdere, hvilken ny sygehusmedicin patienterne skal have adgang til.

 Og sundhedsminister Sophie Løhde er tilfreds med, at der på tværs af partierne er enighed om en række principper, som kan være med til at skabe en åben og konstruktiv dialog om prioriteringer på området for sygehusmedicin i sundhedsvæsnet:   

På tværs af partierne kan vi godt blive enige om, at sundhedsvæsnet ikke har uanede ressourcer til rådighed, og at det er nødvendigt at prioritere. Men så snart vi begynder at tale om prioriteringsmodeller, kvalitetsjusterede leveår og den slags, bliver debatten ofte afsporet. Det er rigtig ærgerligt, for det gør det vanskeligt at få en konstruktiv dialog om prioriteringer i sundhedsvæsnet.

Siger sundhedsminister Sophie Løhde og fortsætter:

Derfor har det været vigtigt at blive enige om nogle helt centrale principper og dermed få en fælles forståelse af, hvornår man skal vælge ny medicin til og fra som standardbehandling, og at ny medicin altså ikke skal afvises alene på grund af økonomi, hvis det har en veldokumenteret mereffekt. Vi sender med principperne et stærkt og tydeligt signal fra Christiansborg om, at ny, dyr sygehusmedicin ikke skal tages i brug for enhver pris, samtidig med at vi slår fast, at patienterne også fremover ud fra en konkret lægefaglig vurdering skal kunne behandles med lægemidler, der er afvist som standardbehandling. Det er samtidig helt centralt, at patienterne fortsat sikres hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin.

 

Stærkt at partierne står samlet

Ministeren lægger ikke skjul på, at hun i løbet af de seneste måneder har brugt mange tanker og kræfter på medicinområdet. Det har hun gjort, fordi spørgsmålet om, hvilke medicinsk behandling patienterne skal tilbydes, er helt centralt for den frie og lige adgang i sundhedsvæsnet.

Der er ingen nemme løsninger, når det gælder udfordringen med de stigende medicinudgifter. Når vi taler prioritering af sygehusmedicin, er vi helt inde i kernen af sundhedsvæsenet, og netop derfor kan vi ikke stikke hovedet i busken.

Siger Sophie Løhde og tilføjer:

Vi har en forpligtelse til at forholde os til de prioriteringer, der skal tages, og derfor har jeg også brugt mange kræfter på at samle partierne om de her principper, der indhegner prioriteringer for sygehusmedicin. Det er meget stærkt, at alle Folketingets partier står samlet om principperne.

Der skal være åbenhed om prioriteringer

Sundhedsministeren vil nu på vegne af Folketingets partier overdrage principperne til Danske Regioner.
 
Og selvom Sophie Løhde fuldt ud respekterer den nuværende ansvars- og opgavefordeling i sundhedsvæsnet, herunder at det ikke er Folketinget, der vurderer, hvilke konkrete nye, dyr medicin der skal tages i anvendelse på sygehusene, forventer hun, at regionerne vil tage afsæt i prioriteringsprincipperne, hvis de vælger at fortsætte arbejdet med at udvikle en ny model for vurdering af ny sygehusmedicin.

Jeg har noteret mig, at Danske Regioner er i dialog med blandt andre patientforeninger og lægemiddelindustrien, om det arbejde, regionerne har sat i gang på medicinområdet. Det er fornuftigt, for det er vigtigt, at der er en dialog og en åben proces om arbejdet. Det her arbejde er også alt for vigtigt til, at Danske Regioner kan sidde på et lukket bestyrelsesmøde og beslutte at indføre en ny vurderingsmodel. Derfor forventer jeg også, at regionerne vil arbejde inden for de principper, som partierne i Folketinget nu er blevet enige om.

Siger Sophie Løhde.

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet