Nye principper sætter retning for prioriteringer inden for sygehusmedicin

03-04-2016

Alle partier i Folketinget er blevet enige om en række overordnede principper for prioriteringer inden for sygehusmedicin. Sundhedsministeren vil på vegne af partierne overdrage principperne til Danske Regioner.

Med afsæt i en række oplæg af repræsentanter fra blandt andre Lægemiddelindustrien, Danske Regioner, Lægeforeningen og Danske Patienter har sundhedsordførere fra Folketingets partier de seneste måneder drøftet prioriteringer i sundhedsvæsnet på en række møder i Sundheds- og Ældreministeriet. 

Møderækken er nu afsluttet, og alle partier er nået til enighed om en række overordnede principper, der fremadrettet skal fungere som en slags hegnspæle for prioriteringer inden for sygehusmedicin. Sundhedsminister Sophie Løhde siger:

Jeg er utrolig glad for, at samtlige partier i Folketinget har valgt at stå bag principperne, som sætter rammen for prioriteringer inden for sygehusmedicin. Alle partier har haft en konstruktiv tilgang til drøftelserne, og ved at bakke op om principperne viser vi, at vi som et samlet Folketing er parate til at påtage os et medansvar for udviklingen i sundhedsvæsnet. Det vil jeg gerne kvittere mange gange for.

 Sundhedsministeren vil på vegne af Folketingets partier overdrage principperne til regionerne i forbindelse med Danske Regioners generalforsamling i Aarhus den 7. april 2016.

 

Fakta om prioriteringsprincipperne: 

I hovedtræk ser de syv prioriteringsprincipper for sygehusmedicin ud som følger:   

  1. Faglighed
  2. Uafhængighed
  3. Geografisk lighed
  4. Åbenhed
  5. Hurtig ibrugtagning af ny, effektiv medicin 
  6. Mere sundhed for pengene
  7. Adgang til behandling

Læs 'Princippapir om prioritering for sygehuslægemidler'