Pårørende til mennesker med demens skal aflastes på en bedre måde

08-04-2016

At passe og pleje et menneske med demens, der bor i eget hjem, kan være både hårdt og tidskrævende for pårørende. Derfor har de brug for at få fri en gang imellem. Sundhedsstyrelsen udmelder nu på den baggrund en pulje på 16,9 mio. kr. til nye og mere fleksible måder at aflaste de pårørende på. En meget vigtig indsats, mener sundheds- og ældreministeren.

Nære pårørende, der passer et menneske med demens i vedkommendes egen bolig, har mindre tid til bl.a. arbejdsliv, fritidsaktiviteter og hobbyer. Plejeopgaven kan være så krævende, at den også kan føre til stress og isolation fra andre mennesker.

Voksne børn til en forælder med demens står ofte i krydsfeltet mellem egen familie, arbejdsliv og en far eller mor med demens.

De pårørende har derfor et stort behov for aflastning, så de har mulighed for andre aktiviteter i deres liv end at passe og pleje den demensramte.

En ny pulje på 16,9 mio. kr. giver nu kommuner og frivillige organisationer mulighed for at afprøve nye og mere fleksible aflastningsmåder, som andre senere kan lære af. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Jeg ved fra mine besøg på plejecentre og via dialogmøder med bl.a. pårørende, hvor hårdt det kan være at påtage sig plejen og omsorgen for et menneske, der er ramt af demens. Det er ikke nogen let opgave. At få en god og tryg aflastning en gang imellem er derfor en meget vigtig indsats, som vi skal kunne tilbyde de pårørende på bedst mulig måde.

Ministeren er i øjeblikket i gang med en rundtur i hele landet for at hente inspiration og erfaringer til regeringens kommende nationale handlingsplan for demens, som forventes færdig til efteråret. En af de overordnede målsætninger for handlingsplanen er, at pårørende skal have mere støtte i livet.

Den nye pulje ”Aflastning af pårørende til demente i egen bolig” er en del af satspuljeaftalen for 2015.

På baggrund af erfaringerne fra de støttede projekter udformer Sundhedsstyrelsen en eksempelsamling, som kan inspirere andre til gode former for aflastning og afløsning. Det skal bidrage til at hjælpe flere pårørende til gavn både for dem selv og de demensramte.

Læs mere om ansøgning og frister 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet