Sundhedsminister besøger stofindtagelsesrum i København

04-04-2016

I dag besøger sundhedsminister Sophie Løhde det københavnske stofindtagelsesrum ”Skyen” for at se, hvordan indsatsen med at hjælpe de hårdest ramte stofmisbrugere foregår i praksis.

Hvordan fungerer et stofindtagelsesrum i det daglige, og hvordan arbejder personalet med at få de hårdest ramte stofmisbrugere i behandling for deres misbrug?

Det ønsker sundhedsminister Sophie Løhde at vide mere om, og derfor besøger hun mandag eftermiddag det københavnske stofindtagelsesrum ”Skyen” på Vesterbro.

I ”Skyen” kan stærkt afhængige misbrugere over 18 år tage deres medbragte stoffer i hygiejniske omgivelser overvåget af kvalificeret personale. Sophie Løhde siger:

I regeringsgrundlaget er der sat fokus på stofmisbrugsområdet og på at nedbringe dødeligheden blandt misbrugere, så af flere grunde giver det god mening for mig at besøge et stofindtagelsesrum. De har blandt andet henvist nogle af de stofmisbrugere, der er rigtig hårdt ramt, til behandling for deres misbrug. Det arbejde vil jeg gerne have et førstehåndsindtryk af.

Sundhedsministeren er inviteret af Københavns kommune, og under besøget vil ministeren få en introduktion til arbejdet i stofindtagelsesrummet og samtidig drøfte, hvordan kommunen kan understøtte regeringens målsætninger på stofmisbrugsområdet. Sophie Løhde siger:

Vi har allerede sat handling bag vores ord. Med vores finanslovsforslag lagde vi op til at afsætte penge til statslig medfinansiering af stofindtagelsesrum i 2016, og med satspuljeaftalen blev der afsat penge i både 2016 og 2017, indtil kommunerne overtager den fulde finansiering. Bedst er det selvfølgelig, hvis vi kan forebygge stofmisbrug, men ikke mindst for de mest udsatte stofmisbrugere er det vigtigt at reducere risikoen for dødsfald og skader. Det kan stofindtagelsesrummene bidrage til.

Regeringen har også foreslået at ændre loven, så de særligt belastede stofmisbrugere, som ikke kan injicere deres stoffer uden assistance, kan bruge et stofindtagelsesrum. Det forventes, at lovforslaget vedtages i morgen tirsdag.

Derudover er der i satspuljeaftalen for 2016 afsat 8 mio. kr. til undervisning i og udlevering af stoffet Naloxon, der kan bruges som modgift i tilfælde af overdosis. Med Naloxon kan stofmisbrugere, pårørende og andre, som er i kontakt med stofmisbrugsmiljøet, sætte ind med akut hjælp, indtil ambulancen når frem.

Fakta:

  • Danmarks første stofindtagelsesrum åbnede i 2012 på Vesterbro i København. Senere fulgte Aarhus og Odense, og Vejle Kommune har netop fået midler fra satspuljen til at etablere et stofindtagelsesrum.
  • En evaluering i 2015 viste, at stofindtagelsesrum medfører klare fordele for brugerne og for det omgivende samfund, og at der fra stofindtagelsesrummene er foretaget en del henvisninger til behandling. Stofindtagelsesrummene har dermed været med til at reducere risikoen for dødsfald og alvorlige skader blandt stofmisbrugere.
  • Det er helt op til den enkelte kommune at beslutte, om man ønsker at oprette stofindtagelsesrum.
  • Efter at staten i de første år giver en økonomisk håndsrækning til kommunerne, nedtrappes den statslige medfinansiering. I 2016 giver staten 20 mio. kr. til de fire kommuner med stofindtagelsesrum, som selv tilvejebringer mindst tilsvarende finansiering. I 2017 afsættes 15 mio. kr., så kommunerne har tid til at indrette sig på fuld kommunal finansiering derefter.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet