Sundhedsminister: Narkotikakriminalitet skal ikke give dødsstraf

21-04-2016

Sundhedsminister Sophie Løhde er tilfreds med, at det er lykkedes at få vedtaget et slutdokument i New York, hvor FN’s medlemslande de seneste dage har været samlet til UNGASS 2016. Men hun finder det samtidig stærkt beklageligt, at dokumentet ikke tager afstand fra, at mange lande straffer narkotikakriminalitet med døden.

Repræsentanter for FN’s 193 medlemslande har i denne uge sat hinanden stævne i FN’s hovedkvarter i New York.

Her har landene bl.a. vedtaget et forslag til et slutdokument, der indeholder en lang række forslag til indsatser, som landene kan iværksætte for bl.a. at imødegå narkotikamisbrug.

Og sundhedsminister Sophie Løhde er tilfreds med, at det er lykkes at nå til enighed om et slutdokument, der udstikker en fælles kurs i kampen mod narkotika. Hun udtaler:

Alt i alt mener jeg godt, at vi kan være tilfredse med, at det er lykkedes at få vedtaget et slutdokument. Det adresserer flere af de problemstillinger, landene står over for på narkotikaområdet, og beskriver en række indsatser inden for bl.a. behandling og skadesreduktion, som uden tvivl vil gøre en væsentlig forskel for stofmisbrugere verden over, hvis landene realiserer dem”, siger ministeren. Hun peger på, at dokumentet eksempelvis anbefaler, at landene ligesom i Danmark bruger overdosismodgiften Naloxon for at reducere dødsfald blandt stofmisbrugere.

Sophie Løhde ærgrer sig dog samtidig sig over, at landene ikke tager afstand fra at straffe narkotikakriminalitet med døden:

Det er ingen hemmelighed, at vi fra dansk side gerne havde set, at slutdokumentet slog fast, at dødsstraf for narkotikakriminalitet skal afskaffes. Men det har det desværre ikke været muligt at nå til enighed om blandt medlemslandene, og det beklageligt.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet