Millioner til større livskvalitet på plejehjem

05-08-2016

Ældre på plejehjem har ligesom alle andre brug for oplevelser, der kan være med til at øge deres livskvalitet. Sundheds- og Ældreministeriet udmønter nu første del af en pulje på 20 mio. kr., der går til forskellige initiativer, som kan styrke beboernes personlige og sociale trivsel.

En herretur, et besøg af besøgshunde, en bytur i en cykelrickshaw eller en såkaldt erindringsdans. Det er nogle af de oplevelser, som beboerne på en række plejehjem rundt om i Danmark kan se frem til i 2016 og 2017.

Sundheds- og Ældreministeriet har nemlig givet blandt andre en række kommuner, foreninger og frivillige støttegrupper penge fra satspuljen til forskellige initiativer, som skal give ældre på plejehjem en større livskvalitet. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Vi har alle i ny og næ brug for oplevelser, der kan pifte tilværelsen op og få os i godt humør, og det ændrer sig jo ikke, bare fordi man kommer op i årene og flytter på plejehjem. Derfor er det også vigtigt, at beboerne har mulighed for at tage på ture, få oplevelser med mad, dans og musik eller besøgshunde. Den slags oplevelser kan gøre en verden til forskel i hverdagen og være med til at skabe livsglæde og sociale fællesskaber på plejehjemmene.

Dans, vind i håret og besøgshunde

Alzheimerforeningen er blandt modtagerne af puljemidler. Foreningen vil tilbyde erindringsdans til beboere på en række plejehjem. Erindringsdans er først og fremmest rettet mod mennesker med demens, men alle kan deltage i dansetimerne, som både kan være med til at genkalde minder fra et langt liv med dans og musik og styrke motoriske færdigheder hos de ældre.

Foreningen Cykling Uden Alder er også blevet tildelt støtte til at give plejehjemsbeboere oplevelser med cykelture. Under mottoet ’Alle har ret til vind i håret’ vil foreningens frivillige cykle ældre rundt i cykelrickshaws mange steder i landet. 

På mange plejehjem har man med succes haft besøg af eksempelvis hunde og deres ejere. Forskning viser, at oplevelser med kæledyr og den fysiske kontakt med besøgshunde kan styrke ældres og demensramtes mentale helbred og give dem større livskvalitet. Og Plejecenter Holmegården i Vejle Kommune har fået støtte til bl.a. at anskaffe sig kæledyr og aktiviteter med besøgshunde.  

Der udmøntes i alt ca. 8,7 mio. kr. i 2016 og 2017 til 68 ansøgere.

Fakta om puljen til livskvalitet på plejehjem og plejecentre

Med satspuljeaftalen for 2016 er der sat 20 mio. kr. af til initiativer, der kan bidrage til at styrke den sociale og personlige trivsel og dermed give større livskvalitet blandt beboere på plejehjem og plejecentre.

Pengene udmøntes over fire år; De første 4 mio. kr. i 2016, 5 mio. kr. i 2017, 5,5 mio. kr. i 2017 og 5,5 mio. kr. i 2019.

Næste runde med ansøgningsmidlerne for 2018 og 2019 vil blive udmeldt i 2018.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet