Pulje skal styrke anvendelsen af Patientrapporterede Oplysninger i behandling og kvalitetsarbejde

05-08-2016

Sygehuse kan nu i samarbejde med kommuner og almen praksis søge om at få andel i puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet til projekter, der anvender Patientrapporterede Oplysninger i den direkte patientbehandling og i kvalitetsarbejde.

Patientrapporterede Oplysninger (PRO) er en samlet betegnelse for oplysninger, der kommer direkte fra patienten selv om eget helbred. Patienten udfylder oplysningerne i et spørgeskema, typisk som led i et behandlingsforløb.

Når en patient giver oplysninger om egen helbredstilstand til brug for konsultationer eller fx op til ambulante kontroller, kan behandlingsforløbet styrkes og forme sig efter patientens behov. Måske viser det sig, at patienten ikke har behov for en konsultation, eller omvendt at patienten har brug for at blive fulgt tættere. Svarene i spørgeskemaet kan fx også bruges til at drøfte emner, som ellers kan være svære at tage op. Patientens oplysninger kan også bruges til kvalitetsarbejde, fx når patienten regelmæssigt registrerer bivirkninger i spørgeskemaet.

Der er i Finansloven for 2016 afsat 8,0 mio. kr. til puljen til arbejdet med at udbrede anvendelsen af PRO. Der vil overordnet blive givet støtte til projekter, hvor sygehuse i samarbejde med kommuner og/eller almen praksis, anvender PRO i den direkte patientbehandling og i kvalitetsarbejde. Projekterne skal også bygge videre på gode erfaringer med at bruge PRO i direkte patientbehandling og i kvalitetsarbejde og indeholde mulighed og ambition for, at de eventuelt senere kan udbredes på tværs af landet. 

Læs mere om puljen og hent ansøgningsskemaer

Der er ansøgningsfrist den 3. oktober 2016 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet