Pulje til indretning af demensboliger

25-08-2016

Sundheds- og Ældreministeriet udmelder nu en pulje på 16 mio. kr. til demensindretning og mindre ombygninger af plejeboliger til borgere med demens.

Den rette indretning af en bolig kan stimulere følelser og mindske urolighed, depression og aggressiv adfærd hos mennesker med demens. Sundheds- og Ældreministeriet udmelder nu en pulje på 16 mio. kr. til demensindretning og mindre ombygninger af plejeboliger til borgere med demens.

Kendetegnende ved en demensegnet plejebolig er fx., at døre og vinduer er tydeligt fremhævede og markerede, og at gulve opleves ensfarvede og lyse.

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Plejecentrenes indretning er af stor betydning for mennesker med demens og deres trivsel og tryghed. Puljen falder derfor rigtig godt i tråd med anbefalingen i Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en national demenshandlingsplan om, at der bør etableres flere og bedre demensegnede plejeboliger

Det er anden udmelding af de i alt 48 mio. kr., som satspuljepartierne i 2015 afsatte til mindre ombygninger og nyindretninger af plejecentres bolig- og fællesarealer, så de fysiske rammer i højere grad imødekommer mennesker med demens særlige behov.

Derudover er der med satspuljeaftalen for 2016 afsat 470 mio. kr. til den nationale demenshandlingsplan, som bliver forhandlet på plads politisk i efteråret 2016.

Mere end 35.000 danskere over 65 år har fået diagnosen demens. Men det skønnes, at det reelle antal, der lever med sygdommen, er langt større, og at antallet af borgere med demens forventes at stige de kommende år i takt med stigningen i antallet af ældre.

Kommuner, selvejende institutioner og andre, der ejer eller driver plejecentre kan søge puljen til mindre ombygninger eller demensindretning af eksisterende plejecentres boliger eller fællesarealer.

Ansøgningsfristen er den 24. oktober 2016 kl. 12.00.

Hent vejledning og skabelonen for ansøgnings- og budgetskema

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet