Sådan får patienterne mad på de nye sygehuse

12-08-2016

Ny kortlægning beskriver, hvordan regionerne i dag og fremover vil tilberede og levere mad til patienterne på de nye kvalitetsfondssygehuse.

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2016 blev det aftalt, at Sundheds- og Ældreministeriet ville drøfte med Danske Regioner, hvordan der sikres god mad på de 16 sygehuse, der om- og nybygges med tilskud fra kvalitetsfonden.

Resultatet af det arbejde foreligger nu i form af en kortlægning af, hvordan regionerne har planlagt at tilberede og levere maden til patienterne.

Kortlægningen konkluderer følgende:

  • Regionerne har med deres bidrag vist, at der er fokus på maden i de nye sygehuse – både dem med og uden produktionskøkkener.
  • Alle de nye sygehuse vil tilbyde patienterne fleksibilitet ift. tidspunkt for levering af maden, menu og hensyn til patienternes sundhedstilstand.
  • Alle regioner arbejder løbende med at optimere driftsøkonomien, herunder at reducere madspild, bl.a. ved at give patienterne mulighed for selv at vælge hvad og hvornår, de vil spise.
  • Der er ikke ændret grundlæggende ved planerne for etablering af produktionskøkkener i de enkelte projekter, siden der blev givet endeligt tilsagn om støtte fra kvalitetsfonden.
  • På flere af de nye sygehuse vil patienterne få serveret mad, der leveres hel- eller halvfærdig fra andre køkkener og anrettes og færdigtilberedes lokalt på sygehuset.

Kortlægningen kan ses på www.godtsygehusbyggeri.dk

Fakta om kommende sygehusbyggerier:

  • Regionerne bygger i de kommende år en række nye sygehuse.
  • Målet er bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet.
  • 16 af de nye sygehuse bliver bygget med tilskud fra staten, nærmere bestemt fra Kvalitetsfonden. Disse sygehusbyggerier kaldes derfor ’Kvalitetsfondsbyggerier’ og har et samlet budget på cirka 47,2 milliarder kroner (2016-priser).
  • Nogle af sygehusbyggerierne vil være såkaldte ’barmarksbyggerier’, hvor der bygges et helt nyt sygehus. Andre vil være tilbygninger og ombygninger af eksisterende sygehuse.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet