Udpegning af frikommunenetværk udskydes

26-08-2016

Udpegningen af de nye frikommunenetværk udskydes ca. en måned fra begyndelsen af september til begyndelsen af oktober. Der har været mange ansøgninger, og sagsbehandlingen er endnu ikke afsluttet.

Efter udpegningen af frikommunenetværkene i oktober vil netværk af frikommuner kunne indsende ansøgninger om konkrete forsøg, der kræver dispensation eller ny lovhjemmel. Fristen for at ansøge om konkrete forsøg vil ligeledes blive forlænget, så de nye frikommunenetværk har den fornødne tid.

Social- og Indenrigsministeriet havde ved ansøgningsfristens udløb modtaget 43 ansøgninger til det nye frikommuneforsøg, der løber i perioden 2016-2019.

  

Yderligere oplysninger

Chefkonsulent Ingrid Melchiorsen, ijm@sim.dk, tlf.: 50 77 56 77

Ministeriets pressetelefon, tlf: 41 85 13 60 (modtager ikke sms)