Aftale om 470 mio. kr. til ny national demenshandlingsplan er på plads

15-12-2016

Regeringen og satspuljepartierne har forhandlet en ny national demenshandlingsplan til 470 mio. kr. på plads. Med aftalen er partierne blevet enige om et fælles værdigrundlag og en lang række konkrete initiativer, som skal være med til at løfte indsatsen over for mennesker med demens og deres pårørende frem mod 2025.

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har forhandlet en aftale på plads om udmøntning af 470 mio. kr. til den nationale demenshandlingsplan.

Partierne er enige om, hvilke grundlæggende værdier, indsatserne over for mennesker med demens og deres pårørende bør bygge på. Værdierne omfatter bl.a. værdighed, tryghed, indflydelse på eget liv og respekt for forskellighed og det levede liv.

Handlingsplanen opstiller tre nationale mål for demensindsatsen frem mod 2025, som understøttes af en lang række konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder.

De tre mål indebærer, at:

  • Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner,
  • flere mennesker med demens skal udredes, og 80 procent skal have en specifik diagnose, og at
  • en forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 procent frem mod år 2025.

Med aftalen er partierne bl.a. enige om en række initiativer, der skal være med til at styrke kvaliteten i udredningen og diagnosticeringen af demens, samt at flere skal udredes. Blandt initiativer er derfor at samle demensudredningen på færre enheder, som til gengæld skal have et tværfagligt sigte.

Der sættes også 32 mio. kr. af til bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet for mennesker med demens, ligesom der er afsat 39 mio. kr. til flere og mere meningsfulde dag- og aflastningstilbud samt bedre støtte til yngre med demens.

Partierne er samtidig blevet enige om at afsætte en større del af midlerne til at få etableret rådgivnings- og aktivitetscentre rundt omkring i landet med åbne tilbud til både demensramte og deres pårørende, herunder yngre med demens. Her er der afsat 37,5 mio. kr.

For at understøtte ambitionen om, at Danmark skal blive et mere demensvenligt samfund, er der også blevet afsat 13 mio. kr. til flere demensegnede boliger, samt 25 mio. kr. til udvikling af lokale og landsdækkende aktiviteter til at understøtte et demensvenligt samfund.

Parterne bag aftalen er desuden blevet enige om at afsætte en stor del af midlerne, nemlig 145 mio. kr., til et praksisnært kompetenceløft i både kommuner og regioner.

På et lanceringssymposium ved udgangen af januar 2017 vil den nationale demenshandlingsplan og aftalens implementeringsplan blive præsenteret. 

Læs 'Aftale om den nationale demenshandlingsplan 2025' 

Fakta om demenshandlingsplanen:
Regeringen og partierne i satspuljekredsen afsatte med satspuljeaftalen for 2016-2019 i alt 470 mio. kr. til demenshandlingsplanen.

Den nationale demenshandlingsplan tager afsæt i et fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen samt inddragelse af relevante aktører på demensområdet.

Læs Sundhedsstyrelsens faglige oplæg 

Læs regeringens oplæg til den nationale demenshandlingsplan

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet