Midler til permanent landsdækkende bisidderordning

22-12-2016

Private foreninger og organisationer med et non-profit og ikke kommercielt sigte kan nu søge om midler til en permanent, landsdækkende bisidderordning.

Regeringen har den 30. november 2016 fremsat et lovforslag om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, hvorved der etableres en permanent landsdækkende bisidderordning i forbindelse med klage over sundhedsfaglig behandling i sundhedsvæsenet.

Under forudsætning af at lovforslaget vedtages, inviterer Sundheds- og Ældreministeriet private foreninger og organisationer til at søge om op til 400.000 kr. årligt til administration og drift af en bisidderordning.

Loven forventes at træde i kraft den 1. februar 2017. Ansøgningsfristen er den 25. januar 2017. 

Læs hele opslaget her. 

 

 

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet