Ministre tager hul på forhandlinger om national demenshandlingsplan

06-12-2016

Ældreminister Thyra Frank og sundhedsminister Ellen Trane Nørby mødes tirsdag med ordførere fra satspuljepartierne for at tage hul på de afsluttende forhandlinger om en ny national demenshandlingsplan til 470 mio. kr.

’Et trygt og værdigt liv med demens’. Det er titlen på det oplæg til en ny national demenshandlingsplan, som en bred kreds af politikere fra satspuljepartierne i eftermiddag skal mødes om ved forhandlingsbordet i Sundheds- og Ældreministeriet.

Forhandlingerne er sidste led i forberedelserne af demenshandlingsplanen, der blev sat i gang med satspuljeaftalen sidste efterår, og som nu skal udmøntes. I satspuljeaftalen for 2016 blev partierne enige om at afsætte 470 mio. kr. over fire år til at løfte indsatsen over for mennesker med demens og deres pårørende. Det skal bl.a. ske ved at forbedre pleje- og omsorgsindsatsen over for mennesker med demens og styrke aflastningstilbuddene til de pårørende.

Og ældreminister Thyra Frank ser frem til forhandlingerne:

Jeg glæder mig til at tage hul på forhandlingerne. Efter at have fulgt arbejdet udefra, er det er et stort privilegium at skulle være med til at forhandle den nationale demenshandlingsplan på plads. Med handlingsplanen kan vi skabe et mere demensvenligt samfund og sikre, at både de mennesker, som bliver demente, og deres pårørende kan leve et værdigt og trygt liv.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby vil sammen med sin ministerkollega, Thyra Frank, lede forhandlingerne, hvor de to ministre bl.a. vil søge partiernes opbakning til demenshandlingsplanens mål om, at flere mennesker med demens skal udredes, så de kan få den rette behandling og pleje, og at forbruget af antipsykotisk medicin til demente skal halveres frem mod 2025. Sundhedsministeren siger:

Demens rammer ikke kun ældre. Det er en dødelig hjernesygdom, som også rammer yngre mennesker, og bl.a. derfor er det helt naturligt, at vi forener kræfterne i netop den her sammenhæng. Og en stærk handlingsplan handler både om en reduktion i medicinforbruget, ordentlige forhold for de demente, inddragelse af de pårørende, demensegnede boliger og en række andre initiativer. Og dermed er demensområdet et tydeligt eksempel på, at sundheds- og ældrepolitikken med fordel kan tænkes sammen, og at indsatserne skal koordineres på tværs af de to områder, og det kan bedst ske i ét og samme ministerium.

Der er planlagt endnu et forhandlingsmøde torsdag den 8. december.

Fakta om udspillet til en national demenshandlingsplan: 

  • Med satspuljeaftalen for 2016 aftalte Venstre-regeringen og satspuljepartierne at afsætte 470 mio. kr. til en ny national demenshandlingsplan i perioden fra 2016-2019.
  • I juni 2016 præsenterede Sundhedsstyrelsen et fagligt oplæg til den kommende demenshandlingsplan.
  • Med afsæt i Sundhedsstyrelsens faglige oplæg fremlagde Venstre-regeringen i september sit udspil til demenshandlingsplanen, der indeholder 27 konkrete initiativer og tre målsætninger.
  • Den endelige handlingsplan og fordelingen af de afsatte midler skal forhandles på plads mellem regeringen og satspuljepartierne.

Læs udspillet til demenshandlingsplanen ’Et trygt og værdigt liv med demens’