Katalog skal give overblik over mad til patienterne på nye sygehuse

24-02-2016

Maden skal være både sund og appetitlig, når den serveres for patienterne på de danske sygehuse. Det gælder uanset, om den tilberedes på sygehuset eller leveres udefra. Derfor har Sundheds- og Ældreministeriet aftalt med Danske Regioner, at der skal skabes et samlet overblik over, hvordan de nye kvalitetsfondssygehuse vil sikre god mad til patienterne.

Regionerne opfører i disse år en række nye, moderne sygehuse rundt om i landet, som alle er støttet økonomisk af staten – de såkaldte kvalitetsfondsbyggerier.

På flere af de nye sygehuse vil patienterne få serveret mad, der er tilberedt i køkkener uden for sygehusene, og det har medført debat om kvaliteten af maden.

Derfor blev det i forbindelse med finanslovsaftalen for 2016 aftalt, at Sundheds- og Ældreministeriet ville drøfte med Danske Regioner, hvordan der sikres god mad på de nye sygehuse. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde siger:

Det er en meget vigtig debat, for selvfølgelig skal patienterne have serveret god og appetitlig mad, når de er indlagt på et sygehus – den rigtige ernæring er jo en vigtig brik i et vellykket behandlingsforløb. Med kataloget vil vi få vi et overblik over, hvilke overvejelser regionerne har gjort sig, og hvilke løsninger, de har valgt til at sikre god og appetitlig mad til patienterne.

Kataloget vil indeholde beskrivelser af, hvordan regionerne har planlagt at tilberede og levere velsmagende mad til patienterne på de 16 sygehuse, der i disse år bygges eller ombygges med støtte fra Kvalitetsfonden. Kataloget vil desuden indeholde eksempler på, hvordan eksisterende sygehuse, med og uden egne produktionskøkkener, i dag tilbereder og leverer mad til patienterne. Bent Hansen, formand for Danske Regioner siger: 

Patienterne på vores sygehuse skal tilbydes varieret, sund kost, som fremmer behandlingen og opfylder patienternes behov. Det er vi i regionerne meget optagede af, og derfor handler det om at stille krav til kvaliteten af maden, uanset om den leveres udefra eller fra et produktionskøkken på sygehuset. Med kataloget giver vi alle et indblik i sygehusenes kostkoncepter og tankerne bag.

Kataloget, der også skal vise, hvilke hensyn der ligger til grund for madløsningerne på de enkelte sygehuse, forventes at være færdigt i april 2016.

Det færdige katalog kan herefter ses på www.godtsygehusbyggeri.dk

Fakta om kommende sygehusbyggerier:

  • Regionerne bygger i de kommende år en række nye sygehuse.
  • Målet er bedre og mere sammenhængende patientforløb, øget patientsikkerhed, effektivisering og højere kvalitet.
  • 16 af de nye sygehuse bliver bygget med tilskud fra staten, nærmere bestemt fra Kvalitetsfonden. Disse sygehusbyggerier kaldes derfor ’Kvalitetsfondsbyggerier’ og har et samlet budget på cirka 41,4 milliarder kroner (2009-priser).
  • Nogle af sygehusbyggerierne vil være såkaldte ’barmarksbyggerier’, hvor der bygges et helt nyt sygehus. Andre vil være tilbygninger og ombygninger af eksisterende sygehuse.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet