Ny formand for Det Etiske Råd

15-02-2016

Efter indstilling fra Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd har sundheds- og ældreminister Sophie Løhde i dag beskikket Gorm Greisen som ny formand for Det Etiske Råd.

Gorm Greisen har siddet i Rådet siden 2013, og har frem til beskikkelsen som formand været næstformand i Rådet. Gorm Greisen er professor i pædiatri og overlæge på Rigshospitalets neonatal afdeling.

Gorm Greisen modtog i 2008 Den videnskabsetiske hæderspris, som tildeles en person, som har gjort en fremragende og tankevækkende indsats på det videnskabsetiske område i relation til sundhed og sygdom. Gorm Greisen modtog prisen for at have stået i spidsen for Rigshospitalets forskning inden for neonatalogi.

Gorm Greisen afløser Jacob Birkler, der har været medlem af rådet siden 2010, og formand siden 2011, og ikke kan genbeskikkes, når hans medlemsperiode udløber i marts 2016.

Foruden Gorm Greisen har sundheds- og ældreministeren beskikket to yderligere medlemmer af Det Etiske Råd. Dels professor og klinikchef på Klinisk Genetik afdeling på Rigshospitalet, Anne-Maries Gerdes, som er udpeget af sundheds- og ældreministeren. Og dels, pr. 18. marts 2016, journalist Bolette Marie Kjær Jørgensen, som er indstillet af Udvalget vedr. Det Etiske Råd.

Om Det Etiske Råd

Det Etiske Råd er et uafhængigt råd nedsat af sundheds- og ældreministeren. Rådet rådgiver Folketinget, ministre og offentlige myndigheder om etiske spørgsmål inden for rådets virksomhedsområde.

Det Etisk Råd skal i sit virke arbejde ud fra respekt for menneskets og kommende generationers integritet og værdighed samt respekt for naturen og miljøet. Rådets virksomhedsområde er de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer.

Rådets virksomhedsområde omfatter også øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biologisk-medicinske forskning vedrørende mennesket.

Det Etiske Råd består af 17 medlemmer, der beskikkes af sundheds- og ældreministeren.

9 medlemmer indstilles at Folketingets Udvalg vedrørende Det Etiske Råd, 4 af sundheds- og ældreministeren, 2 af miljø- og fødevareministeren, 1 af uddannelses- og forskningsministeren og 1 af erhvervs- og vækstministeren.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet