Nye kvartalstal for kræftpakkeforløb

29-02-2016

I 4. kvartal 2015 kom 84 procent af de patienter, der blev henvist til sygehusene i et kræftpakkeforløb, igennem inden for de anbefalede, faglige frister.

Sundhedsdatastyrelsen har i dag offentliggjort nye kvartalsvise monitoreringstal for kræftpakkeforløb.

Opgørelserne fra regionerne viser, at det på landsplan er mere end 8 ud af 10 af de patienter, som i 4. kvartal 2015 blev henvist til et sygehus i et kræftpakkeforløb, fordi lægerne havde mistanke om en kræftsygdom, der blev udredt og kom i behandling inden for standardforløbstiden.

I forhold til det foregående kvartal er der tale om et mindre fald på 1 procentpoint. I 3. kvartal 2015 var det 85 procent af pakkeforløbene, der blev gennemført inden for de frister, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Regionale forskelle

På tværs af regionerne er der forskel på, hvor mange patienter der kommer igennem kræftpakkeforløbene til tiden.

Region Syddanmark er den region, der har den højeste procentandel af kræftpakkeforløb, som gennemføres til tiden. I 4. kvartal 2015 blev 89 procent af de registrerede pakkeforløb afviklet inden for de anbefalede tidsgrænser.

I Region Hovedstaden og Region Midtjylland var det 84 procent, mens det i Region Nordjylland og Sjælland var henholdsvis 81 og 80 procent af kræftpakkeforløbene.

Læs Sundhedsstyrelsens gennemgang af den kvartalsvise opgørelse på sst.dk

Læs mere på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

Andel forløb gennemført inden for standardforløbstiden fordelt på regioner

Bemærk, at figuren er baseret på foreløbige tal (stationære data). Erfaringsmæsigt nedjusteres de  kvartalsvise monitoreringstal  som følge af efterregistreringer i regionerne. Kvartalstallene kan derfor ikke umiddelbart sammenlignes med tallene fra årsrapporterne, som er mere valide.

Pressehenvendelser til Sundhedsministeriet

Pressehenvendelser
Titel(pressetelefon modtager IKKE SMS'er)
KontorSundhedsministeriet